Business controller

ORGANISATIE | VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND (VNOG)
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft één missie: Samen werken aan veiligheid. De belangrijkste doelen zijn het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises en herstel na een ontwrichte situatie. Dit doet de veiligheidsregio samen met partners zoals politie, gemeenten en ambulancedienst.

De VNOG bestaat uit de Brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio) en de multidisciplinaire afdeling Crisisbeheersing. De brandweer Noord- en Oost-Gelderland is één van de 25 regionale brandweren in Nederland. In deze regio zijn 56 brandweerposten actief in 22 gemeenten. De GHOR geeft op basis van afspraken met ambulancedienst, zorginstellingen, zorgaanbieders en de GGD invulling aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen.
In de afdeling Crisisbeheersing komen de lijnen samen, die de VNOG met andere partners in de hulpverlening kent. Daarbij gaat het onder andere om Defensie, Rijkswaterstaat, Waterschappen etc. In deze veiligheidsregio werken 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten aan basis- en opgeschaalde brandweerzorg, de voorbereiding op rampen en calamiteiten, en de bestrijding daarvan.

Voor deze belangrijke en daadkrachtige organisatie zijn wij op zoek naar een Business controller. Iemand die past in en bij deze organisatie waar geen dag hetzelfde is. Een parate organisatie, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, vol gedreven medewerkers die graag uitvoeren en doen. Ben jij diegene die natuurlijke tegenkracht op authentieke wijze organiseert?

FUNCTIE | BUSINESS CONTROLLER
De Business Controller die we zoeken is een kritische en onafhankelijke geest. Hij of zij werkt nauw samen met de Bestuursadviseur en de Managementsecretaris en rapporteert aan de Directeur van de veiligheidsregio. De samenwerking is intensief en je zorgt dat je weet wat er speelt in de organisatie. Uiteraard heeft de Business controller een onafhankelijke status en de mogelijkheid rechtstreeks met de bestuurder in contact te treden.

De organisatie bevindt zich in een organisch veranderproces genaamd “De Expeditie”. Dit heeft effect op de inrichting van de organisatie, op de cultuur en het leiderschap en is gericht op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De Business controller zorgt in essentie ervoor dat bestuursbesluiten en beleid worden uitgevoerd binnen de kaders van de gestelde tijd en middelen. Doen we dat wat we moeten doen is elke dag de basis vraag. De juiste man of vrouw is integer met een natuurlijke communicatie stijl. Je spreekt je makkelijk uit, bent open en helder en doet actief mee. De Business controller is onderdeel van het management team (MT) en is een onafhankelijke dwarsdenker die samenwerkt en mede zorgt voor meer integraliteit, borging en realisatiekracht. Het is geen rol, je bent echt en authentiek!

PROFIEL | COLLEGIALE SAMENWERKER, MET SCHERPTE EN DURF
Wij verwachten dat je voor deze functie beschikt over een academisch werk– en denkniveau. Verder heb je een relevante opleiding bedrijfskunde, bestuurskunde of economie afgerond. Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring opgedaan als Business Controller binnen een organisatie die onderhevig is aan een politiek en bestuurlijk krachtenveld. Ervaring binnen een gemeentelijke organisatie is een pre. Als persoon ben je collegiaal, iemand die de samenwerking opzoekt maar tegelijkertijd ook zakelijk kan zijn en met scherpte en durf als tegenkracht kan functioneren.

Door het afnemen van audits en het ondersteunen van externe visitaties onderzoek je de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid en bestuur. De onderzoeken betreffen concrete, afgebakende onderwerpen of taken in de primaire processen van de VNOG organisatie. Hier breng je onafhankelijke rapportages over uit aan directie en bestuur. Jouw opdrachtgever is de Directeur; je speelt als opdrachtnemer een belangrijke rol in de totstandkoming van de opdrachten. Het signaleren van (dreigende) afwijkingen staat hierin centraal. Indien uit je   onderzoek blijkt dat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsactiviteiten beter kan, breng je hierover advies uit aan de proceseigenaar en/of de afdelingsmanager. Indien noodzakelijk weet je ook op te schalen naar een hoger niveau. Als Business controller rapporteer je periodiek aan (een vertegenwoordiger van) het bestuur.

Om volledig op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen de organisatie ben je als adviseur aanwezig bij de vergaderingen van het managementteam. Samen met de Managementsecretaris en de Bestuursadviseur ondersteun je de Directeur en het MT met het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Dit doe je vooral door de uitvoerbaarheid en meetbaarheid van voorstellen te bevorderen en de uitvoering van de genomen besluiten vast te stellen. Hierin adviseer en begeleid je de Directeur. Ook op dit tweede onderdeel, de uitvoerbaarheid en uitvoering van voorstellen en besluiten van Directeur, MT en bestuursorganen, stel je jouw rapportages op.

AANBOD | UITDAGENDE FUNCTIE
Wij bieden een uitdagende Business Controllersfunctie in een organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan de fysieke veiligheid in een groot gebied van Harderwijk tot Winterswijk met bijna 900.000 inwoners. Aanstelling vindt plaats in algemene dienst bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor in eerste instantie de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt de aanstelling omgezet naar een vast dienstverband. Een voorwaarde voor aanstelling is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt voor de functie van Business Controller een salaris geboden van maximaal € 6.365,– bruto per maand (schaal 13) bij een fulltime dienstverband. Afhankelijk van je ervaring is een inschaling mogelijk in aanloopschaal 12. Daarnaast is er een pakket met secundaire (flexibele) arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget van 17,45%.

PROCEDURE | GESPREKKEN IN WEEK 4 EN 5
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv.
Hierna volgen bij geschiktheid een kennismaking in Veenendaal bij K+V, hetzij live, hetzij via teams in week 4.
Vervolgens een gespreksronde in Apeldoorn op dinsdagmiddag 9 februari, een gesprek met de portefeuillehouder Middelen en daarop aansluitend een afronding.

GEÏNTERESSEERD | BEN JIJ DE BUSINESS CONTROLLER DIE VNOG ZOEKT?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk zondag 24 januari 2021 te reageren via de link: https://kv.nl/vacatures-en-opdrachten/business-controller-veiligheidsregio-noord-en-oost-gelderland-vnog/. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 438 733 26).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. Een verdiepend ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

Noord- en Oost-Gelderland
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
088-310 4000

Delen