Noord- en Oost-Gelderland

Over regio Noord- en Oost-Gelderland

‘Meer veiligheid in de regio’, dat is onze ambitie.
In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken GHOR en brandweer nauw samen. Wij werken ieder vanuit een eigen invalshoek, maar met een gezamenlijke missie: een veilige leefomgeving.

De brandweer Noord- en Oost-Gelderland is één van de 25 regionale brandweren in Nederland. In de regio zijn in de 22 gemeenten 56 brandweerkazernes actief. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten. Zij doet dit met de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), politie en gemeenten.

Structuur VNOG
De VNOG bestaat uit 22 gemeenten die nauw met elkaar samenwerken. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000 km2 ruim 870.000 mensen.

De brandweer maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Er is een ambtelijke leiding die zorgdraagt voor de dagelijkse gang van zaken. De ambtelijke leiding bestaat uit een Directeur Brandweer en Directeur GHOR/Directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

 

 

57 Kazernes
16 Vacatures

Materieel in Noord- en Oost-Gelderland

Dompelpomp
Lees meer overDompelpomp
Haakarmvoertuig
Lees meer overHaakarmvoertuig
Hoogwerker
Lees meer overHoogwerker
Hulpverleningsvoertuig
Lees meer overHulpverleningsvoertuig
Mobiele commando unit
Lees meer overMobiele commando unit
Natuurbrandvoertuig
Lees meer overNatuurbrandvoertuig
Schuimblusvoertuig
Lees meer overSchuimblusvoertuig
Tankautospuit
Lees meer overTankautospuit
Veetakel
Lees meer overVeetakel
Waterongevallenvoertuig
Lees meer overWaterongevallenvoertuig
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box