Zelfscans: blijvende aandacht voor brandveiligheid bij bedrijven

11 mei 2021
Door regio: Limburg-Noord

Sinds begin 2021 biedt de brandweer bedrijven in Limburg-Noord zelfscans aan om ze te helpen bij het up-to-date houden van de brandveiligheid van hun gebouw. Vroegtijdig risico’s ontdekken helpt branden voorkomen en eventuele gevolgen van een brand beperken. Dat is van belang, ook in coronatijd.

In maart 2020 werd Nederland geconfronteerd met het coronavirus en de eerste lockdown. Voor de brandweer betekende dit tijdelijk geen controles brandveiligheid op locatie. Zeker niet bij gebouwen met kwetsbare personen, zoals verzorgingstehuizen. Omdat de maatregelen aanhielden, startte Brandweer Limburg-Noord met het ontwikkelen van zelfscans brandveiligheid voor bedrijven. Martin Peters, teamleider Risicobeheersing: “Op deze manier kunnen we bedrijven op afstand helpen met het vergroten van de brandveiligheid van hun gebouw én toezicht houden op het brandveilig gebruik van gebouwen in onze regio.”

Zelfscan voor beginner en expert

Inmiddels zijn er twee soorten zelfscans ontwikkeld: de basis en uitgebreide zelfscan. De basis zelfscan is voor kleine gebouwen. De eigenaar kan hiermee zelf, digitaal, zijn gebouw beoordelen op het gebied van brandveiligheid. Voor gebouwbeheerders van grotere of meerdere gebouwen van een bedrijf of instelling, die al meer ervaring hebben met het toetsen op brandveiligheid, is er een uitgebreidere zelfscan.

Hoe werkt zo’n zelfscan?

Een zelfscan begint altijd met een telefoontje van een medewerker Risicobeheersing. Deze legt uit wat de zelfscan is en hoe je de scan het beste kan gebruiken. De gebouweigenaar of -beheerder krijgt vervolgens een mail waarin de werkwijze wordt uitgelegd en de link naar de digitale zelfscan staat. Als dit zo is neemt de brandweer contact op met de gebouweigenaar of -beheerder om te overleggen over mogelijke oplossingen en om advies te geven.

Toekomst

Als brandveiligheid controles op locatie weer mogelijk zijn, gaat de brandweer deze weer fysiek uitvoeren. De zelfscans worden dan een extra tool voor gebouw-eigenaren en -beheerders die zelf bewust aan de slag willen of zijn met de brandveiligheid in hun gebouw. Brandweer Limburg-Noord hoopt op deze manier de brandveiligheid van gebouwen in Limburg-Noord te vergroten.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box