Zeer grote brand woongebouw Joan Muyskenweg Amsterdam

04 juni 2023
Door regio: Amsterdam-Amstelland

Zaterdagavond 3 juni werd de brandweer rond 20:00 uur gealarmeerd voor een brand in een woongebouw aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost. De brand verspreidde zich snel via het dak en vervolgens naar diverse woningen gelegen op de bovenste drie bouwlagen. Er is aanzienlijke brand-, rook- en waterschade aan tientallen woningen.

Update
Het bouwwerk is zodanig beschadigd dat de bewoners niet veilig kunnen terugkeren naar hun woningen. Alle 95 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. Er is zodanig veel waterschade dat de elektriciteit nog niet kan worden hersteld. De technische installatie is ernstig beschadigd en zal vervangen moeten worden. Het dak is volledig verwoest door de brand en de gevel moet op bepaalde plekken worden hersteld. Het is niet duidelijk hoe lang het herstel zal gaan duren.

Op dit moment worden bewoners gefaseerd, onder begeleiding en per verdieping het pand binnen gelaten om persoonlijke spullen op te halen. Verdere communicatie naar de bewoners wordt verzorgt door Stichting Salvage, de gemeente Amsterdam en de eigenaar van het bouwwerk.

Rook en brandresten
Bij de brand kwam veel rook vrij. Vanwege de rookontwikkeling zijn omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten bij overlast. Kortstondig trok er een rookwolk richting de snelweg A10/A2. Dat knooppunt en een gedeelte van de A2, van en naar Amsterdam, is tot 23.30 uur afgesloten geweest. Het kan zijn dat er brandresten aangetroffen worden in de directe omgeving van het brandadres. Dat is niet gevaarlijk en kan worden gezien als regulier afval. Men kan dit eventueel wegwerpen of wegspoelen.

Bewoners en huisdieren
Vanwege de brand is het gehele bouwwerk ontruimt en zijn de bewoners in een nabijgelegen hotel opgevangen. Drie bewoners ademden rook in en zijn uit voorzorg nagekeken door ambulancemedewerkers. Eén persoon is vannacht uit voorzorg nagekeken in het ziekenhuis vanwege rookinhalatie. Er zijn geen gewonden. Aangezien (na)bluswerkzaamheden geruime tijd in beslag namen en het stroomloos gemaakte bouwwerk niet veilig in gebruik genomen kon worden, moesten alle bewoners de nacht elders doorbrengen. Sommigen konden terecht bij vrienden en familie. Voor alle overige bewoners is nachtopvang in omliggende hotels geregeld. Voor één huishouden viel de brand samen met het voornemen om af te reizen naar een huwelijksceremonie. De brandweer heeft de benodigde koffers uit het pand gehaald waardoor de reis alsnog door kon gaan.

Tijdens de brandweerinzet werden huisdieren waar nodig en mogelijk uit de woning(en) gehaald. Later is tijdens de woninginspecties en tezamen met informatie van de bewoners beoordeeld of de huisdieren gedurende de nacht veilig in de woning konden verblijven. Als dat niet het geval was dan werd het betreffende huisdier voor verdere verzorging opgevangen door de dierenambulance. Er zijn geen huisdieren gewond geraakt.

De bewoners zijn rond middernacht bijgesproken over hetgeen op dat moment bekend was. Op zondagochtend was er om 11.00 uur in het naastgelegen hotel een bewonersbijeenkomst.

Brandverloop
Het woongebouw bestaat uit 8 bouwlagen en 95 woningen. Naar het brandverloop en de brandweerinzet zal nog verdiepend onderzoek worden gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid is de brand op de 6e verdieping ontstaan. Vervolgens is de brand via de (spouw)muur naar het dak gelopen, waarna het geïsoleerde dak met bitumen in brand geraakte. De harde wind joeg de vlammen stevig aan, waarbij het zich in razend tempo over het dak uitbreidde. De brand vond hierna een weg naar beneden en kon zich in de lichtgewicht constructie verder uitbreiden. Diverse woningen op de bovenste drie bouwlagen zijn bij de brand betrokken geraakt. Door de omvang van de brand, gedeeltelijk verscholen in de constructie, verliep de brandbestrijding moeizaam. Pas diep in de nacht rond 02.30 uur was de brand volledig onder controle. De brandweer blijft ter plaatse om op een later moment nog een (her)controle te doen.

Bij de brandbestrijding zijn ruim 100 brandweerlieden, mede ook met hulp van omliggende regio’s, betrokken geweest.

Oorzaak
Naar de oorzaak van de brand zal nader onderzoek worden gedaan. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de brand op het dak bij de zonnepanelen is ontstaan.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box