Nieuwe regels met betrekking tot brandveilige vluchtroutes

02 juli 2024
Door regio: Landelijk

Vanaf 1 juli 2024 gelden er een nieuwe regels in het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Deze regels gaan over het vrijhouden van vluchtroutes van brandgevaarlijke spullen en vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen en scootmobielen.

Iedereen moet gemakkelijk en zelfstandig kunnen vluchten bij brand. Daarom is het belangrijk dat vluchtroutes vrij zijn. Om veilig te kunnen vluchten mogen er vanaf 1 juli geen brandgevaarlijke objecten in de gemeenschappelijke ruimten (de hal, gang, trappenhuizen en/of galerij) staan. De volgende zaken zijn verboden:

  • Meubilair van brandbaar materiaal, zoals een stof;
  • Decoratie van brandbaar materiaal, zoals een stof;
  • (Elektrische) Fietsen en scootmobielen;
  • Afval (zoals huisvuil, grofvuil, oud papier) en kratten.

Wat mag je wel neerzetten en/of ophangen in de gemeenschappelijke ruimten?

  • Meubilair of decoratie van metaal, steenachtig materiaal of glas, zoals een bloempot van aardewerk;
  • Objecten voor bewegwijzering en informatie aan de bewoners;
  • Een foto, schilderij of andere afbeelding bij de toegang van een woning, maximaal 70 cm bij 70 cm groot;
  • Een deurmat bij de toegang van een woning, maximaal 70 cm bij 70 cm groot.

Wat is een geschikte vluchtroute?

Het is belangrijk om altijd een geschikte vluchtroute te behouden, zodat alle aanwezige mensen bij een brand zo snel mogelijk zelfstandig het pand kunnen verlaten. Waar moet je aan denken?

  1. Een vluchtroute is minimaal 0,85 meter breed, ook als er ‘toegestane objecten’ in de gemeenschappelijke verkeersruimte staan;
  2. De vluchtroute wordt niet belemmerd door (te) grote en/of brandbare spullen.

Als vanwege een specifieke situatie maatwerk nodig is, kan op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe (met andere maatregelen hetzelfde niveau van brandveiligheid bereiken) naar een oplossing worden gezocht. Dit kan eventueel in afstemming met de brandweer.

Brandweer niet verantwoordelijk voor het naleven van de nieuwe regels

Het is belangrijk om zelf bovenstaande regels aan te houden, zodat jijzelf en je buren goed en veilig kunnen vluchten bij een brand. De eigenaar van een woongebouw is eindverantwoordelijk voor het brandveilig beheer van het woongebouw, en dat het bouwkundig en installatietechnisch voldoet aan wet- en regelgeving.
De brandweer heeft geen verantwoordelijkheden of handhavende rol in relatie tot het Bbl. Dat gebeurt vanuit de huis- gebouweigenaren en de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over het gewijzigde Bbl kun je terecht op pagina Brandveilig beheren van woongebouwen op de website van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box