Natuurbrandbestrijding: samenwerken en kennis delen

27 maart 2023
Door regio: IJsselland

Natuurbranden zijn complex en hebben ontzettend veel impact. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Het beheersen en bestrijden van natuurbranden is een landelijk specialisme van de brandweer. Daarbij is het nodig om kennis te bundelen, onderzoek te doen en samen te werken met anderen.

De laatste jaren zijn natuurbranden zowel binnen als buiten Nederland een zeer actueel thema. De vraag is hoe, onder andere met oog op klimaatverandering, natuurbranden in Nederland aan het veranderen zijn. In het nieuwe rapport ‘Scenario’s natuurbranden’ schetst Brandweer Nederland natuurbrandscenario’s op regionaal en bovenregionaal niveau, op basis van kenmerken van eerdere natuurbranden.

Natuurbrand bestrijden

De afgelopen jaren kregen we in aanloop naar het ‘natuurbrandseizoen’ diverse vragen over een kijkje achter de schermen. Op zaterdag 25 maart in Nijverdal vertelden we over onze ontwikkelingen en uitdagingen én gingen we de Sallandse Heuvelrug op. “We zijn goed getraind en hebben de juiste middelen om een brand te bestrijden”, vertelt Erik Pluim. “In Overijssel hebben we de handcrew, een team dat landelijk kan worden ingezet. Op korte termijn komt in het zuiden van Nederland een tweede team. Dat team is door ons getraind en is bijna een kopie van de Overijsselse handcrew. Het Franse CCFM voertuig is speciaal ontworpen voor natuurbranden. De drone geeft ons vanuit de lucht extra ogen en laat precies zien hoe groot het gebied is. Tot slot monitoren we vrijwel dagelijks het weer met ons meetstation. Waar nodig waarschuwen we dan ook bezoekers van natuurgebieden.”

Koelvest en CCFM

Twente en IJsselland blijven door ontwikkelen op natuurbranden. Zo krijgen beiden regio’s de komende jaren nog meer CCFM voertuigen. De natuurbrandbestrijdingsvoertuigen zijn korter dan een regulier brandweervoertuig. De bekabeling is beschermd tegen hitte en het voertuig kan zichzelf door middel van water langs de cabine koelen. De handcrew beschikt als proef over een koelvest. Het vest heeft kleine ventilatoren op accu die lucht langs het lichaam laten stromen. Geen overbodige luxe, aangezien de collega’s lange tijd in de hitte staan. Vochtverlies en hittestress zijn een reëel gevaar.

Wat kun je zelf doen bij natuurbrand

Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers en overheden. Toch kan het misgaan. Wat kun jij doen om een brand te voorkomen? En hoe handel je als er brand in de natuur is.

Hoe kan ik een natuurbrand voorkomen?

  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Smeulend zwerfafval en glas zijn regelmatig een oorzaak van natuurbrand.
  • Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen.
  • Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor het bestrijden van een beginnende brand.
  • Rook liever niet in natuurgebieden. Doe je dat toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet je je daar uiteraard aan houden.

Wat moet ik doen bij brand in de natuur?

  • Blijf kalm
  • Bel 112 en geef je locatie door
  • Probeer de brand niet zelf te blussen
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt
  • Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of bebouwde kom.

Een overzicht van het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio is te vinden op Natuurbrandrisico.nl.

Natuurbrandbestrijding

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box