Is de brandkraan in jouw buurt zichtbaar?

07 oktober 2021
Door regio: Fryslan

Als de brandweer uitrukt voor een brand, moet snel duidelijk zijn waar de brandkranen precies zijn. Met het zoeken en toegankelijk maken van een brandkraan gaat soms kostbare tijd verloren.

Bij het blussen van branden gebruikt de brandweer bluswater afkomstig uit een brandkraan in de stoep, straat of berm. Een brandkraan is aangesloten op het drinkwaterleidingnet en voorzien van een ovaal putdeksel met de tekst ‘brandkraan’ of ‘hydrant’. In de bebouwde kom liggen de brandkranen zo’n 80 meter uit elkaar, buiten de bebouwde kom ongeveer 100 meter.

brandkraan bordje op een gevel

Weet jij waar in jouw straat de dichtstbijzijnde brandkraan is? Niet alleen de brandweer, ook jij kunt de kraan vinden aan de hand van bordjes op huizen of paaltjes langs de weg (zie voorbeeld). Het bordje is als volgt te lezen; Met je rug naar het bordje ligt de brandkraan 4 meter naar links en 6 meter naar voren (B = brandweer, 100 = aantal mm doorsnee van de leiding). Brandweermensen schatten de meters door het nemen van passen. In herfst en winter wordt het vinden van een brandkraan vaak moeilijker door gevallen bladeren, takken, modder en eventueel sneeuw. Sommige deksels zijn onder de nieuw aangelegde tuin of na het bestraten zelfs volledig verdwenen.

Ook jij kunt de brandweer helpen om bij brand zo snel mogelijk de brandkraan te vinden. Hoe? Door het putdeksel – en het bordje dat de plaats ervan aangeeft – schoon en goed zichtbaar te houden, zodat deze gemakkelijk te vinden is. Zorg ervoor dat er geen auto over de kraan staat, dat de tuin bijgewerkt is en dat de sneeuw in de winter weg wordt geveegd.

 

Op onze website vind je meer brandveiligheidstips of volg Brandweer Fryslân op Twitter, Facebook of Instagram voor meer tips. 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box