Medewerker Opleiden en Oefenen A

Binnen de Veiligheidsregio MWB zoeken wij voor Brandweer cluster Zuid, een medewerker Opleiden en Oefenen (36 uur). De standplaats is Breda.

Houd jij van zo’n uitdaging? Lees dan verder.

Wat is de Veiligheidsregio?

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio), de brandweer en de politie de krachten.

Dit houdt in dat binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Wat doet de Brandweer?

Brandweer Midden- en West-Brabant omvat, naast de sectoren Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Crisisbeheersing, vijf (geografische) clusters waarbinnen men zich bezighoudt met de voorbereiding op en de uitvoering van de brandweerzorg. Bovendien is aan elk cluster één of meer brand- en/of hulpverleningsspecialisme toebedeeld.

De afdeling Operationele Voorbereiding binnen Cluster Zuid

De afdeling Operationele Voorbereiding van cluster Zuid is binnen het verzorgingsgebied verantwoordelijk voor de planvorming & procedures en voor opleiden & oefenen van al onze repressieve medewerkers. De functie valt rechtstreeks onder het Hoofd Operationele Voorbereiding. De medewerker Opleiden en Oefenen heeft nauw contact met de 3 beroepsploegen Breda en de 7 vrijwillige teams van cluster Zuid. Hij/zij werkt samen met de collega’s van Operationele Voorbereiding, Incidentbestrijding, Risicobeheersing en de vakcollega’s van regionale Incidentbestrijding/Operationele Voorbereiding.

Momenteel loopt er regionaal een project gericht op de doorontwikkeling van het werkdomein Operationele Voorbereiding. Het project heeft als opdracht om Operationele Voorbereiding helder te positioneren in de brandweerorganisatie met een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een evenredige capaciteitsverdeling.

Je gaat onderdeel uitmaken van een team van 6 collega’s, waarvan 3 medewerkers Opleiden en Oefenen.

De functie medewerker Opleiden en Oefenen

Als medewerker Opleiden en Oefenen ben je mede verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en uitvoeren van het opleidings- en oefenplan van het cluster, in samenhang met regionale plannen, monodisciplinair. Je belangrijkste uitdaging is om de verbindende factor te vormen tussen vrijwillige teams in het cluster en de afdeling opleiden en oefenen van cluster Zuid.

Je voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Het mede ontwikkelen van opleidings- en oefenbeleid en -trajecten (incl. bijscholing),
 • Maken van lesplannen/lesbrieven, instructiekaarten, draaiboeken,
 • Verzorgen en actualiseren van oefenroosters,
 • Motiverend en actief ondersteunen van de oefenleiders binnen de teams en ploegen,
 • Beheer en logistiek van instructie- en oefenmiddelen,
 • Organiseren van (grootschalige) opleidings- en oefentrajecten,
 • Optreden als instructeur en oefenleider,
 • Informeren, contact onderhouden met teams en ploegen,
 • De kwaliteitsbewaking van opleidings- en oefentrajecten, registratie, oefenroosters,
 • Evalueren en leren,
 • Registratie van de geoefendheid van de repressieve medewerkers,
 • Inzetbaar in regionale projecten (oefenleider MWB, natuurbrandbestrijding),
 • Draagt zorg voor vakbekwaamheid (worden & blijven ) van duikteam Breda,
 • Houd zich zelfstandig op de hoogte van ontwikkelingen inzake Vakbekwaamheid,
 • Kunnen maken en op schrift stellen van juiste probleemanalyse op het vakgebied,
 • Dragen van budgetverantwoordelijkheid, kleinere begrotingen en nacalculatie maken.

Vanuit deze functie heb je nauw contact met de andere clusterafdelingen Vakbekwaamheid/ Incidentbestrijding en de vakcollega’s binnen de regionale afdeling Operationele Voorbereiding.

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt een relevante MBO opleiding niveau 4 werk- en denkniveau, kennis en ervaring met opleiden en oefenen binnen de brandweer. Bij voorkeur beschik je over het diploma Instructeur Brandweer,  het diploma Leergang medewerker Opleiden en Oefenen van het IFV en diploma Bevelvoerder.

Uiteraard dien je te beschikken over rijbewijs B.

Daarnaast beschik je over computervaardigheid t.a.v. Word, Excel, Power Point en Outlook. Je bent bekend met het veiligheidsdomein in algemene zin en specifiek de brandweerorganisatie en de crisisorganisatie.  Je hebt kennis van in- en externe ontwikkelingen op het vakgebied opleiden en oefenen en houdt deze up-to-date. Met een proactieve houding signaleer je behoeften en vertaalt dit naar concrete acties. Je hebt ervaring in het lesgeven en trainen van mensen binnen het repressieve deel van het veiligheidsdomein. Je bent een ‘verhalenverteller’ die mensen met interessante en relevante lesstof weet te boeien. Je weet mensen te verbinden, te motiveren en in beweging te krijgen. Je kracht vind je in het dienstbaar opstellen. Je beschikt over de competenties plannen, organiseren en coördineren, samenwerken en resultaat gericht, mondeling en schriftelijk communiceren, omgevingsbewust en stressbestendig.

Daarnaast bezit je een positief kritische houding die je aanwendt om samen met je collega’s de vakbekwaamheid in cluster Zuid naar een nog hoger niveau te tillen.

Je ondersteunt oefeningen van beroeps- vrijwillige medewerkers (mogelijk als dagcoördinator), die ook in de avonden of op zaterdag zijn. Dit is voor jou reguliere werktijd en dit betekent dat je zeer regelmatig in de avonden of op zaterdag werkt en op andere momenten vrij bent.

Wat bieden wij jou?

Je werkomgeving is boeiend, uitdagend en dynamisch. Daarnaast bieden wij jou goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:

 • Een bruto salaris gebaseerd op schaal 8 CAR UWO (min. € 2335,- max. € 3376,- per maand), afhankelijk van werkervaring.
 • Een Individueel Keuze Budget van 16,8% met fiscaal aantrekkelijke uitruildoelen zoals uitruil reiskosten woon-werkverkeer, extra pensioen, vergoeding studiekostenregeling, aanschaf fiets.
 • 144 vakantie-uren, met mogelijkheid tot extra aankoop van uren.
 • Aantrekkelijke kortingen op verschillende verzekeringen.
 • Een goede pensioenregeling via ABP en collectieve ziektekostenverzekering.

De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd van 1 jaar, met de intentie om deze aanstelling om te zetten naar vast. Je standplaats is Breda. Uiteraard ben je daar waar je interne klant dat vraagt of de werkzaamheden dat vereisen. De Veiligheidsregio MWB kent geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Wil je reageren?

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Jack Suijkerbuijk, Hoofd Operationele Voorbereiding, cluster Zuid (tel.nr:  06-11353343).

Wil je reageren? Solliciteer uiterlijk voor 15 juni 2018 de website van Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. https://www.veiligheidsregiomwb.nl/Vacatures/Detail?id=1161

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 25 juni 2018, houdt deze datum alvast vrij in je agenda!

Breda
Tramsingel 71
4814 AC Breda
088 225 02 00

Delen