Medewerker Opleiden en Oefenen

Binnen de Veiligheidsregio MWB zoeken wij voor Brandweer cluster Oost, een medewerker Opleiden en Oefenen (36 uur). De standplaats is Tilburg.

Houd jij van zo’n uitdaging? Lees dan verder.

Wat is de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de GHOR
(Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio), de brandweer en de politie de krachten.
Dit houdt in dat binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Wat doet de Brandweer?

Brandweer Midden- en West-Brabant omvat, naast de sectoren Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Crisisbeheersing, vijf (geografische) clusters waarbinnen men zich bezighoudt met de voorbereiding op en de uitvoering van de brandweerzorg. Bovendien is aan elk cluster één of meer brand- en/of hulpverleningsspecialisme toebedeeld.

De afdeling Operationele Voorbereiding binnen Cluster Oost

De afdeling Operationele Voorbereiding van cluster Oost is binnen het verzorgingsgebied verantwoordelijk voor de planvorming & procedures (bereikbaarheid) en voor opleiden en oefenen. De functie valt rechtstreeks onder het Hoofd Operationele Voorbereiding. De medewerker Opleiden en Oefenen heeft nauw contact met de 6 beroepsploegen van cluster Oost, de 9 vrijwillige teams van cluster Oost en het STH team. Hij/zij werkt samen met de collega’s van Operationele Voorbereiding, Incidentbestrijding, Risicobeheersing en de vakcollega’s binnen het regionale werkdomein Incidentbestrijding/Operationele Voorbereiding.

Momenteel loopt er regionaal een project gericht op de doorontwikkeling van het werkdomein Operationele Voorbereiding. Het project heeft als opdracht om Operationele Voorbereiding helder te positioneren in de brandweerorganisatie met een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een evenredige capaciteitsverdeling.
Je gaat onderdeel uitmaken van een team van 10 collega’s, waarvan 3 medewerkers Opleiden en Oefenen.

De functie medewerker Opleiden en Oefenen

Als medewerker Opleiden en Oefenen ben je mede verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en uitvoeren van het opleidings- en oefenplan van het cluster, in samenhang met regionale plannen, zowel multi- als monodisciplinair.
 
Je voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Het mede ontwikkelen van opleidings- en oefenbeleid en -trajecten (incl. bijscholing),
 • Maken van lesplannen/lesbrieven, instructiekaarten, draaiboeken,
 • Verzorgen en actualiseren van oefenroosters, en toezicht houden op de naleving hiervan,
 • Ondersteunen van de oefenleiders van de teams en ploegen,
 • Beheer en logistiek instructie- en oefenmiddelen,
 • Organiseren van (grootschalige) opleidings- en oefentrajecten,
 • Optreden als oefencoördinator, instructeur en oefenleider,
 • Informeren, contact onderhouden met teams en ploegen,
 • De kwaliteitsbewaking van opleidings- en oefentrajecten, registratie, oefenroosters,
 • Evalueren en leren
 • Registratie van de geoefendheid van de repressieve medewerkers,
 • Mogelijk de extra rol van opleidingscoördinator.
 • De taak van APM (Arbo Preventie Medewerker) is onderdeel van je functie

Vanuit deze functie heb je nauw contact met de afdeling Vakbekwaamheid/ Incidentbestrijding en de vakcollega’s binnen het regionale werkdomein Operationele Voorbereiding.

Wij vragen

Je hebt kennis van in- en externe ontwikkelingen op het vakgebied opleiden en oefenen en houdt deze up-to-date. Met een proactieve houding signaleer je behoeften en vertaalt dit naar concrete acties. Je hebt ervaring in het lesgeven en trainen van mensen binnen de repressieve deel van het veiligheidsdomein. Je bent een ‘verhalenverteller’ die mensen met interessante en relevante lesstof weet te boeien. Je weet mensen te verbinden, te motiveren en in beweging te krijgen. Je kracht vind je in het dienstbaar opstellen. Je beschikt over de competenties plannen, organiseren en coördineren, leren en reflecteren, samenwerken, mondeling en schriftelijk communiceren.

Daarnaast bezit je een positief kritische houding die je aanwendt om samen met je collega’s de vakbekwaamheid in cluster Oost naar een nog hoger niveau te tillen.
Je begeleidt oefeningen van 24 uurs medewerkers en vrijwilligers die ook in de avonden of op zaterdag zijn. Dit is voor jou reguliere werktijd en dit betekent dat je periodiek in de avonden of op zaterdag werkt en op andere momenten vrij bent.

Wat bieden wij jou?

 • Een bruto salaris gebaseerd op schaal 8 CAR UWO (min. € 2335,- max. € 3376,- per maand), afhankelijk van werkervaring.
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,02% met fiscaal aantrekkelijke uitruildoelen zoals uitruil reiskosten woon-werkverkeer, extra pensioen, vergoeding studiekostenregeling, aanschaf fiets.
 • 144 vakantie-uren, met mogelijkheid tot extra aankoop van uren.
 • Aantrekkelijke kortingen op verschillende verzekeringen.
 • Een goede pensioenregeling via ABP en collectieve ziektekostenverzekering.

De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd van 1 jaar, met de intentie om de functie om te zetten naar vast. Je standplaats is in principe Tilburg. Uiteraard ben je daar waar je interne klant dat vraagt of de werkzaamheden dat vereisen. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kent geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Wil je reageren?

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Bento Evers, hoofd Operationele Voorbereiding, cluster Oost (tel.nr:  06-10906358).
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 3 december 2018 en dinsdag 4 december. Houdt deze datum alvast vrij in je agenda!

Wil je reageren. Solliciteer dan uiterlijk voor 26 november 2018 via de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Tilburg-Centrum
Fabriekstraat 34
5038 EN Tilburg
088-2250100

Delen