Brandweer manschap 24-uursdienst

Brandweer Midden- en West-Brabant is op zoek naar manschappen voor de parate dienst (24-uursdienst). Het betreft functies die vrijkomen bij de beroepsposten in onze regio. Je kunt derhalve geplaatst worden in Breda, Tilburg, Roosendaal, Bergen op Zoom of Moerdijk-Haven.

Bedrijfsgegevens

Brandweer Midden- en West-Brabant maakt deel uit van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 24 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West-Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 24 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Wat doet de afdeling Parate Dienst?

De afdeling Parate Dienst houdt zich bezig met de feitelijke bestrijding van een incident of ramp. Het gaat hierbij om het redden van mensen, blussen van branden, bestrijden van waterongevallen, inzet bij gevaarlijke stoffen, etc. De uitrukposten gelegen in Bergen op Zoom, Roosendaal, industrieterrein Moerdijk, Breda, Tilburg Vossenberg en Tilburg Centrum beschikken over een beroepsbezetting die 24 uur per dag aanwezig is. Zoals elke uitrukpost in de regio Midden- en West-Brabant bestrijken zij hun eigen primaire verzorgingsgebied. Zo nodig wordt elkaar onderling assistentie verleend. Tevens beschikken de beroepsposten over specialismen. Hieronder vallen taken als duiken, industriële brandbestrijding en het bedienen van specialistische voertuigen en apparatuur.

Functie

In de 24-uursdienst heb je naast de basistaken zoals brandbestrijding en technische hulpverlening een aantal specialistische taken. Dit zijn onder andere industriële brandbestrijding, optreden in gaspak, ontsmetting bij incidenten met gevaarlijke stoffen en wateroppervlakteredding.Daarnaast ben je chauffeur op bijzondere brandweervoertuigen, bijvoorbeeld van een schuimblusvoertuig of hoogwerker en verzorg je zo nodig instructies.
De post Breda verzorgt het specialisme brandweerduiken en de post Moerdijk-Haven het specialisme Industriële Brandbestrijding. Overdag vervul je uiteenlopende werkzaamheden, wordt er geoefend en gesport.

Wij vragen

Als Manschap in de 24-uursdienst ben je bij uitstek een teamspeler. Je beschikt over tenminste een MBO-2 diploma in combinatie met een brandweerdiploma, dan wel een MBO-3 diploma, bij voorkeur in een technische richting, rijbewijs B en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Ook ben je:

  • flexibel ingesteld
  • daadkrachtig, stressbestendig, integer en probleemoplossend;
  • bezit je een goede lichamelijke conditie;
  • ben je technisch onderlegd, en
  • kun je ook samenwerken onder extreme omstandigheden.

Het in bezit zijn van brandweerdiploma’s, duikdiploma’s en ervaring met de brandweer zijn een pré. Voor de functie in Breda geldt naast de aanstellingskeuring een aanvullende keuring in verband met het specialisme brandweerduiken.

Wij bieden

Je werkomgeving is boeiend, uitdagend en dynamisch. Daarbinnen bieden wij jou uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. We bieden je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd van 1 jaar. We bieden je vakgerichte opleidingen om je vakbekwaamheid op peil te brengen en/of te houden. Deze volg je doorgaans onder werktijd. Uitgangspunt is een aanvangssalaris van €1.778,- bruto per maand, bij een volledige werkweek (salarisschaal 5). Afhankelijk van relevante ervaring is een hogere inschaling mogelijk. In deze functie is, afhankelijk van je persoonlijke ontwikkeling, een doorgroei mogelijk naar schaal 7 (maximaal € 3.114,- bruto per maand). Inschaling bij indiensttreding vindt plaats op grond van je opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je in deze functie een onregelmatigheidstoeslag van 18,94%. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kent geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Je wordt voor maximaal 20 jaar geplaatst in een operationele functie. Gaande je diensttijd heb je na te denken over het vervolg van je carrière binnen of buiten de brandweer. Naast je salaris heb je de beschikking over een vrij besteedbaar budget: het individueel Keuze Budget (IKB). Dit budget wordt maandelijks opgebouwd. De hoogte is afhankelijk van je salaris en eventuele toeslagen. De Veiligheidsregio wil flexibiliteit realiseren, daarom wisselen medewerkers regelmatig van standplaats.

Selectieprocedure

Voor deze functie geldt een intensieve selectieprocedure. Na de briefselectie vindt er een informatiebijeenkomst plaats waarbij we je o.a. informeren over de inhoud van het werk, hoe de selectieprocedure eruitziet en hoe de arbeidsvoorwaarden zijn opgebouwd. Vervolgens word je uitgenodigd voor een dag met diverse (sport)testen waarbij een deel van de gestelde functie-eisen worden gemeten. Kom je verder in de procedure, dan volgt nog een fysieke test, een gesprek over je motivatie en werkervaring, mentale tests en een afrondend gesprek. Het is mogelijk dat we, na overleg met jou, referenties inwinnen. De procedure wordt afgesloten met een aanstellingskeuring, een arbeidsvoorwaardengesprek en het aanleveren van een verklaring omtrent gedrag (VOG). De hele procedure kent een doorlooptijd van enkele weken. De inspanningen die je doet bij de brandweer zijn namelijk niet gering en daarom vindt er voor jouw eigen veiligheid en die van je eventuele toekomstige collega’s deze uitgebreide selectieprocedure met diverse testen plaats.

Informatiebijeenkomst: 9 september en 10 september 2020
1e Selectieronde: 22, 23 en 24 september 2020
2e selectieronde: 6 en 7 oktober 2020
Let op: bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen betreffende Covid-19.

Contactinfo en solliciteren

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marcel de Jong via marcel.de.jong@brandweermwb.nl of 06-53321072.

Heb je interesse in deze functie, solliciteer dan voor 28 augustus 2020 via de website Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Graag ontvangen wij je CV, pasfoto en motivatiebrief.

Breda
Tramsingel 71
4814 AC Breda
088 225 01 00

Delen