Dronepiloot

Het droneteam van de Brandweer Midden- en West-Brabant heeft op korte termijn plaats voor nieuwe dronepiloten. Als piloot maak je deel uit van het droneteam dat op veel fronten nog in de kinderschoenen staat. Dus lijkt het je leuk om in deze pioniersfase in te stappen en in nauwe samenwerking dit team verder mee vorm te geven en toekomst proof te maken? Lees dan verder.

Wat doet het Droneteam?

Brandweer Midden- en West-Brabant wil met een professioneel droneteam op korte termijn gaan voldoen aan alle uitgangspunten die gesteld worden in de landelijk vastgestelde visie op drones. Eén van de eerste stappen op weg daar naartoe is het opleiden van voldoende piloten om de inzet van het team bij toekomstige uitrukken te garanderen.

Het droneteam is gestationeerd in de brandweerkazerne van Oosterhout en wordt aangestuurd door het Afdelingshoofd Repressie van brandweercluster Noord (Jack Suijkerbuijk). Het team bestaat - naast piloten - uit ondersteunende medewerkers, namelijk waarnemers en sensorbedieners.

We vinden het van groot belang dat het droneteam een multidisciplinaire samenstelling heeft, waardoor middelen, kennis en/of ervaring worden ingebracht vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen en/of ketenpartners van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), zoals GHOR, gemeenten en Politie. De inzet van het droneteam kan op basis van deze samenstelling op termijn voorzien in een behoefte van al deze betrokken partijen. Een repressieve achtergrond is hierbij géén vereiste.

Het droneteam wordt vooralsnog ingezet voor, c.q. gealarmeerd bij incidenten die voldoen aan de wettelijke taakstelling van de brandweer, alsmede bij brandonderzoek en oefeningen. In die gevallen moet het 24/7 - bij voorkeur binnen een uur - ter plaatse kunnen zijn binnen het volledige geografische gebied van de VRMWB. In de toekomst is het zeker niet ondenkbaar dat dit aangevuld wordt met andere inzetbehoeften, mede gezien vanuit de multi disciplinaire ambities die we hebben.

Wat doet een dronepiloot?

De functie van dronepiloot vervul je op parttime basis (ca 0,2 fte c.q. 1 dag per week) vanuit je hoofdfunctie binnen de VRMWB of bij een van de ketenpartners van de VRMWB. Bovenop deze tijdsbesteding komen 15 tot 20 opleidingsdagen, verspreid over de periode maart tot juli 2019. Nadat je het opleidingstraject hebt afgerond staan uitrukken, vakbekwaam blijven, oefenen en de doorontwikkeling van het droneteam centraal.

Als dronepiloot word je opgeleid en ingezet in de verantwoordelijkheid van gezagvoerder. Dat betekent dat jij wettelijk verantwoordelijk bent voor de vliegtechnische veiligheid. Je bent in staat om hiervoor het juiste veiligheidsassessment op te stellen, te communiceren met de betrokken luchtvaartautoriteiten en op basis van jouw inzicht een vlucht uit te voeren of te weigeren. Tevens ben je verantwoordelijk voor alle relevante luchtvaartadministratie. Je realiseert je dat vliegen een miniem aspect is van je takenpakket. Je acteert binnen het team op basis van gelijkwaardigheid, maar draagt wel de eindverantwoording.

Wat verwachten wij van jou?

Voor de functie van dronepiloot verwachten we dat je minimaal beschikt over een afgeronde opleiding op MBO-4 niveau of aantoonbaar beschikt over een vergelijkbaar werk- en denkniveau.

Goede kennis van de Engelse taal (schriftelijk en mondeling) is een pré.

Daarnaast ben je bereid om de benodigde (theoretische) opleidingen tot dronepiloot te volgen.

Je bent in staat te pionieren en nog niet gebaande paden te ontdekken, maar beschikt tevens over het vermogen om de opgedane ervaringen te transformeren tot een geformaliseerde structuur en organisatie. Je bent een samenwerker pur sang, gaat grote verantwoordelijkheid niet uit de weg, durft besluiten te nemen en bezwijkt niet onder grote druk. Je bent standvastig als dat nodig is, maar hebt tevens oog voor veranderende omstandigheden en kan daar snel op inspelen.

Bovendien ben je bereid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het droneteam en de daaruit voortvloeiende activiteiten zonder dat op voorhand al een afgewogen pakket van bijbehorende arbeidsvoorwaarden is vastgesteld. Je bent dus vooral intrinsiek gemotiveerd om in te stappen en met elkaar te gaan ontdekken en ontwikkelen.

Om de opkomst van het droneteam binnen een uur te kunnen garanderen kan rij-afstand van de woonplaats tot aan de brandweerkazerne Oosterhout een rol spelen. Bij gelijke geschiktheid zal dit overwogen worden. Vanwege de beschikbaarheid van trainingsfaciliteiten ben je op woensdagen beschikbaar voor het vakbekwaam blijven traject.

Wat verwachten wij daarnaast van jouw huidige leidinggevende c.q. organisatie waarbinnen je werkzaam bent?

Zoals hierboven aangegeven sturen we aan op een multidisciplinaire samenstelling van het droneteam en betreft het een parttimefunctie naast een hoofdfunctie bij (een van de ketenpartners van) de VRMWB. Het is dan ook van groot belang dat je huidige werkgever je sollicitatie positief ondersteunt. Het legt tenslotte beslag op jouw beschikbare arbeidsduur. Dit zien wij graag schriftelijk toegevoegd terug bij de sollicitatiebrief. Daarnaast dient de bereidheid te bestaan om een eventuele aanstelling van jou als dronepiloot te faciliteren. Dat wil zeggen dat je vooralsnog voor 0,2 fte aangewezen wordt als dronepiloot bij de VRMWB. De momenten waarop je beschikbaar bent voor het droneteam worden veelal bepaald door inzetbehoefte en de opleidings- en oefenplanning en zijn dus voor je huidige werkgever niet of nauwelijks te beïnvloeden. Bovendien kunnen eventueel afspraken gemaakt worden over een bijdrage aan de opleidingskosten. Naar verwachting zal over twee jaar een evaluatie van de drone-organisatie plaatsvinden die de basis vormt voor een verdere doorontwikkeling van de drone organisatie.

Wat bieden we jou?

Het droneteam bevindt zich in de pioniersfase. Ervaringen moeten nog worden opgedaan, structuren en werkvormen moeten nog ontwikkeld worden. Zo is er ook nog geen zicht op een pakket van bijbehorende arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld piketvergoedingen, etc. Je verricht je werkzaamheden vanuit de functie waarin je nu werkzaam bent, met de vergoeding zoals je die nu ontvangt. Brandweervrijwilligers ontvangen indien zij aangenomen worden een gebruikelijke vergoeding conform hoofdstuk 19 RAVMWB.

We bieden je een unieke kans om te worden opgeleid tot dronepiloot en deel uit te maken van een enthousiast team dat de professionele inzet van de drone binnen de VRMWB op de kaart gaat zetten.

Voor alles is een eerste keer en jij kan daar bij zijn!!

Selectieprocedure

Zodra wij van jouw werkgever de expliciete toestemming hebben kan de opleiding tot dronepiloot in maart starten. Zodra de data bekend zijn zal dit direct worden gecommuniceerd. Voor die tijd dient de selectieprocedure te worden afgerond, waarbij uitgegaan wordt van 2 gespreksrondes en een luchtvaart medische keuring. Deze keuring vindt in overleg plaats in de laatste week van februari. Mogelijk zal een assessment onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren kan tot en met 8 februari. In je sollicitatiebrief geef je een onderbouwing van hoe jij je bijdrage ziet aan het droneteam en de ontwikkeling daarvan. Daarnaast zit hier een bijlage bij met de schriftelijke toestemming van je werkgever.

De gespreksronden staan gepland op woensdag 20 februari. Tijdens deze gesprekken neem je een diploma of gelijkstellingswaardering mee om je MBO-4 niveau aan te tonen.

Meer informatie

We begrijpen dat met deze vacaturetekst de nodige informatie wordt gegeven, maar tevens heel veel vragen worden opgeroepen. Veel vragen kunnen we op dit moment nog niet beantwoorden.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerde kandidaten, maar ook hun leidinggevenden c.q. werkgevers contact opnemen met Jack Suijkerbuijk, tel: 06-11353343 inzake personele aangelegenheden. Voor vliegtechnische informatie kan contact worden gezocht met Cees Smits, tel: 06-28575870, of Wilbert Kleijer, tel: 06-51104732

Solliciteren kan via de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant https://www.vrmwb.nl/Vacatures

Oosterhout
Vaartweg 2
4905 BL Oosterhout
088 225 05 50

Delen