Afdelingshoofd Operationele Voorbereiding

Houd jij van een uitdaging?
Binnen de Veiligheidsregio MWB zoeken wij voor brandweercluster Zuid, tijdelijk voor de duur van een jaar, een Afdelingshoofd Operationele Voorbereiding (OV) (36 uur). De standplaats is Breda.

Wat is de Veiligheidsregio?

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de 24 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 24 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio), de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Wat doet de Brandweer?

Brandweer Midden- en West-Brabant omvat, naast de sectoren Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Crisisbeheersing, vijf (geografische) clusters waarbinnen men zich bezighoudt met de voorbereiding op en de uitvoering van de brandweerzorg. Bovendien is aan elk cluster één of meer brand- en/of hulpverleningsspecialisme toebedeeld.

De afdeling Operationele Voorbereiding binnen Cluster Zuid

De afdeling Operationele Voorbereiding van cluster Zuid is binnen het verzorgingsgebied verantwoordelijk voor de planvorming & procedures (bereikbaarheid) en voor opleiden en oefenen. Er werken 3 medewerkers Operationele Voorbereiding en 3 medewerkers Opleiden & Oefenen binnen de afdeling waaraan je direct leiding geeft. Zelf val je rechtstreeks onder de Clustercommandant en vorm je samen met je collega Afdelingshoofden Repressie en Techniek het managementteam van het cluster.

De kazerne in Breda huisvest 6 beroepsploegen die werkzaam zijn in 24-uursdienst. Daarnaast omvat het cluster Zuid 7 vrijwillige brandweerposten.

Op dit moment loopt er regionaal een project gericht op de doorontwikkeling van het werkdomein Operationele Voorbereiding (Vakbekwaam blijven). De resultaten van dit onderzoek zijn op dit moment nog onduidelijk, evenals de effecten daarvan op de positionering en de invulling van de afdeling. Reden waarom de functie vooralsnog slechts voor een jaar wordt opengesteld.

Functie

Als Afdelingshoofd Operationele Voorbereiding ben je verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de medewerkers Operationele Voorbereiding en de medewerkers Opleiden & Oefenen, het behalen van de resultaten van de afdeling en het op het betreffende vakgebied zorgdragen voor het (mede) ontwikkelen en/of het uitvoeren van beleid. Bovendien draag je actief bij aan de (door)ontwikkeling van het Cluster door in het MT mee te denken in cluster brede veranderingen en ontwikkelingen en draag je je steentje bij aan de regionale ontwikkelingen op je vakgebied. Daarnaast ben je in verbinding en in contact met je ‘klanten’, de beroeps- en vrijwillige medewerkers van het cluster Zuid.

De resultaatgebieden zijn onder andere:

 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling Operationele Voorbereiding. Je ontwikkelt een open en plezierig werkklimaat en houdt dit in stand.
 • Je zorgt voor een adequaat personeelsbeheer, gericht op de optimale benutting en ontwikkeling van medewerkers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de producten en diensten van de afdeling en het tijdig leveren hiervan.
 • Je draagt zorg voor de optimale inzet van personele en financiële middelen en neemt beslissingen binnen de toegewezen budgetten, mandaten en afgestemd met en binnen de centrale kaders en legt hier verantwoording over af.
 • Je bent verantwoordelijk voor het leiden van projecten op het eigen vakgebied(en) en zo nodig daarbuiten.
 • Je adviseert op tactisch niveau adequaat, tijdig en pro-actief en draagt bij aan een middellange termijnvisie met een structurele uitwerking binnen de organisatie.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, afgeleid van de organisatiedoelstellingen en de ontwikkelingen binnen het vakgebied (tactisch niveau).
 • Je ontwikkelt een relevant netwerk en initieert en bevordert interne en externe samenwerking
 • Je stemt de uitvoering van de afdeling af op andere organisatieonderdelen.

Daarnaast werk je nauw samen met je vakcollega’s binnen het regionale werkdomein OV aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de diverse thema’s gerelateerd aan Operationele Informatievoorziening en Vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven).

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en hebt kennis van en ervaring met leidinggeven, advisering, de inrichting van organisatie en werkprocessen en kennis van in- en externe ontwikkelingen op het vakgebied. Je bent ondernemend, bevlogen en resultaatgericht. Je hebt kennis over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hoe mensen leren en ontwikkelen, en blended learningmethodieken (zoals ELO) en je weet wat er landelijk speelt op dit gebied. Om vervolgens met deze kennis en inzichten (mede) vorm te kunnen geven aan het vernieuwen van de vakbekwaamheid binnen onze brandweer en daarbij de betrokkenen binnen ons korps mee te nemen. Je hebt tevens kennis op het gebied van Operationele Informatievoorziening/planvorming. Je bent bekend met het veiligheidsdomein in algemene zin en specifiek de brandweerorganisatie. Verder heb je affiniteit met operationele processen in de brandweer. Je hebt financieel inzicht en bent in staat financiële gegevens op de juiste wijze te interpreteren.

Je kijkt vanuit een breder perspectief naar zaken en kunt de vertaling maken van strategisch naar tactisch en operationeel niveau. Hierdoor weet je situaties goed in te schatten en stem je daar je stijl van communiceren en je leidinggevende interventies bewust op af. Bovendien sta je open voor veranderingen en ben je bereid om daar actief ‘je steentje aan bij te dragen’ vanuit een constructieve en positief-kritische houding. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een groot inlevingsvermogen. Je bent flexibel en durft ‘out of de box’ te denken en te doen.
Met je positieve instelling ben je een voorbeeld voor je collega’s en weet je je mensen te enthousiasmeren, te inspireren, te motiveren en hen mee te nemen in de gewenste verandering. Daarnaast ben je bereid om je zelf verder te ontwikkelen op het vlak van persoonlijk leiderschap, people-management en leidinggeven.

Wat bieden wij jou?

Werken bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant betekent onderdeel zijn van een bijzondere en ambitieuze organisatie. Wij lopen voorop als het gaat om veiligheid in de regio en groeien in slagvaardigheid. Daarnaast staan wij voor professionaliteit en zijn zichtbaar en sterk in samenwerking met partners én burgers. In de praktijk werken we samen aan continue verbetering met elkaar.

Gebruikmakend van je talent lever je, in welke functie dan ook, een unieke maatschappelijke bijdrage aan de veiligheid in de regio. Daarbij bieden we een mooi pakket arbeidsvoorwaarden aan, waaronder:

 • Een salaris conform CAR-UWO schaal 10 (afhankelijk van ervaring en opleiding een bruto maandsalaris tussen € 2.795 en € 4.225 bij een 36-urige werkweek
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra verlofuren, aanschaf fiets, vergoeding studiekosten, onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer of extra pensioen
 • Deelname aan het ABP Pensioenfonds
 • Mogelijkheid tot deelname aan collectieve ziektekostenverzekering met een jaarlijkse bijdrage aan de aanvullende verzekering.

Je standplaats is Breda. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kent geen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Wil je reageren?

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Marlou Boot, commandant cluster Zuid (tel.nr: 06-23959927).

Tot uiterlijk donderdag 13 juni 2019 kan via de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant solliciteren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 17 juni 2019. Houdt deze datum alvast vrij in je agenda.

Breda
Tramsingel 71
4814 AC Breda
088 225 02 00

Delen