Adviseur Risicobeheersing Industriële Veiligheid, Taakveld Brzo/Artikel 31

Houd jij van een uitdaging?

Wij zoeken een Adviseur Industriële Veiligheid (36 uur). Als Adviseur Industriële Veiligheid streef je naar het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Houd jij van een uitdaging? Lees dan verder.

Wie zijn wij?

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de 24 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 24 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Wat doet de adviseur risicobeheersing Industriële veiligheid?

Als Adviseur Industriële Veiligheid zet je je in voor het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, teneinde rampen en zware ongevallen te voorkomen en/of mogelijke effecten daarvan te beperken.
Je werkt samen in het Brabantse Brzo-samenwerkingsverband en je werkterrein betreft zwaardere chemische inrichtingen in de Provincie Noord-Brabant die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo).
Je hebt een groot netwerk aan samenwerkingspartners die je actief benadert en waarmee je samen optrekt bij het geven van adviezen en kiezen van de juiste aanpak. Samenwerkingspartners zoals de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Inspectie SZW, Provincie en Waterkwaliteitsbeheerder.

 • Je zorgt ervoor dat Brzo-inrichtingen hun verplichtingen van het Brzo 2015 naleven door samen met de inspectiepartners een meerjareninspectieplan op te stellen en hier geef je uitvoering aan door samen met inspectiepartners bedrijven te inspecteren die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen.
 • Je geeft terugkoppeling over de inspectieresultaten en verwerft draagvlak voor de besluiten.
 • Je maakt concrete implementatieafspraken en houdt toezicht op de daadwerkelijke implementatie.
 • Je treedt adequaat op bij overtredingen met passende handhavingsmaatregelen of waarschuwingen.
 • Je zorgt ervoor dat inrichtingen die een bijzonder gevaar voor de veiligheid vormen over een adequate bedrijfsbrandweer beschikken door de aanwijstrajecten inhoudelijk, procesmatig en procedureel vorm te geven. Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming hierover voor.
 • Je adviseert de provincie en gemeente en je medecollega’s over risico’s en veiligheidsmaatregelen.
 • Je levert input aan voor de risico-inventarisatie van de Veiligheidsregio. Tevens help je mee om onze data actueel te houden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen of geven van input over landelijk beleid en modellen. Indien nodig vertaal je landelijk beleid naar regionaal beleid en biedt dit ter besluitvorming aan bij het bestuur van de Veiligheidsregio.

Wat verwachten wij van jou?

Jij bent iemand met affiniteit met chemie, procestechnologie en veiligheid, hebt oog voor verschillende belangen en je zet graag je tanden in complexe vraagstukken.

 • Je hebt een chemische en/of technische achtergrond en een afgeronde HBO/WO opleiding (bij voorkeur chemie, chemische technologie of milieukunde.
 • Je hebt de opleiding Specialist Industriële Veiligheid (SIV) succesvol afgerond of bent bereid deze te volgen (instroomeis is HBO of Bachelor diploma).
 • Je bent bereid de relevante Brzo+ opleidingen -zoals basiskennis Brzo, auditvaardigheden, inspectiemethodiek- te volgen, zodat je NIM gecertificeerd wordt om zelfstandig te kunnen inspecteren.
 • Je hebt een goed gevoel voor organisatorische, politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • In complexe vraagstukken overzie je de verschillende belangen, maar verlies je het veiligheidsbelang niet uit het oog.
 • Je hebt een goed analytisch en conceptueel vermogen en je durft verantwoordelijkheid te dragen.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent overtuigd van je eigen adviezen en durft een streep te trekken waar nodig, zonder hierbij het begrip voor de andere kant van de tafel te verliezen.
 • Je bent in staat om duurzame relaties op te bouwen met je samenwerkingspartners.
 • Je bent samenwerkingsgericht, creatief en vooral ook een prettige collega.
 • Affiniteit met de brandweer en ervaring in het vakgebied (Brzo en/of brandweer) is een pré.

Wat bieden wij jou?

Je werkomgeving is boeiend, uitdagend en dynamisch. Je standplaats is Breda. Verder bieden wij jou een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden aan zoals:

 • een vaste aanstelling (na een jaar voldoende functioneren);
 • een bruto salaris tussen de € 3491,- en € 5067,- bruto per maand (schaal 11 CAR-UWO);
 • een Individueel Keuze Budget (van 17,05% van je salaris), dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra pensioen, een onbelaste kilometervergoeding, vergoeding studiekosten, aanschaf fiets, of extra vakantie-uren;
 • een goede pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering;
 • een vergoeding voor zakelijke dienstreizen.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Henny Sijbring, afdelingshoofd Risicobeheersing/Industriële Veiligheid. Dat kan telefonisch: 06-13864726 of per mail: henny.sijbring@brandweermwb.nl. Let op: gebruik dit mailadresniet om je sollicitatie in te sturen.

Solliciteren?

Graag! Solliciteren kan via de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Doe dit vóór 16 maart 2020.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 25 maart 2020. Houd deze datum alvast vrij in je agenda.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Breda
Tramsingel 71
4814 AC Breda
088 225 01 00

Delen