Organisatorische ontsluiting

24 uurs bewaking

De verantwoordelijkheid voor de toetreding van de brandweer bij een calamiteit wordt weggelegd bij personen welke 24 uur per dag in of om het gebouw aanwezig zijn. Denk hierbij aan een hotel met een 24 uurs bewaakte receptiefunctie, een woonzorgfunctie waar altijd zorgmedewerkers aanwezig zijn of een permanente bewakingsdienst binnen een gebouw of op het terrein.

Het organiseren van de toetreding is een combinatie van het aantal aanwezige en daartoe opgeleide personen in relatie tot de verdere taakverdelingen bij een calamiteit.

Voorbeeld: Één enkele zorgverlener in de nachtelijke uren op een heel gebouw kan over het algemeen niet: en verantwoordelijk zijn voor een adequate ontruiming, en een beginnende brand bestrijden, en de centralist te woord staan, en de opvang en toetreding van hulpdiensten verzorgen. Dit alles in relatie tot artikel 7.11a bouwbesluit 2012.

Elektronische ontsluiting op afstand

Elektronische ontsluiting op afstand is mogelijk via de particuliere alarmcentrale (PAC) of een sleutelhouder(s). De PAC of sleutelhouder kan via software of app een elektronische ontsluiting op afstand realiseren. Omdat hier menselijk handelen aan te pas komt, wordt deze wijze van ontsluiten als organisatorische ontsluiting gezien.