De automatische ontsluiting

Bij de automatische ontsluiting van de brandweeringang zal dit altijd plaatsvinden als stuurfunctie van de in het gebouw aanwezige brandmeld-/sprinklercentrale. Hierbij moet altijd worden uitgegaan van het zogenaamde ruststroomprincipe. Hiermee wordt bereikt dat bij spanningsuitval, kabelbreuk e.d. de betreffende toegang niet vergrendeld blijft.

Enkelvoudige ontgrendeling van deuren

Deze ontgrendeling kan als volgt gerealiseerd worden:

Slot bestaande uit alleen een dagschoot.

Als een slot van de brandweeringang alleen bestaat uit een dagschoot die niet vanaf de buitenzijde te bedienen is, dan moet de schootkast ter plaatse van de dagschoot elektrisch geopend worden (zie figuur 1).

Figuur 1 Slot Bestaande Uit Dagschoot

Slot bestaande uit dag en nachtschoot.

Als het slot van de brandweeringang bestaat uit een dag en nachtschoot, waarvan de dagschoot aan de straatzijde van de deur met een deurkruk te bedienen is, dan moet de schootkast alleen ter plaatse van de nachtschoot elektrisch geopend worden (zie figuur 2).

Figuur 2 Slot Bestaande Uit Dag En Nachtschoot

Slot bestaande uit dag en nachtschoot (elektrisch)

Als het slot van de brandweeringang bestaat uit een dag- en een nachtschoot, waarvan de dagschoot aan de straatzijde van de deur niet met een deurkruk geopend kan worden, dan moet de schootkast ter plaatse van de dag en nachtschoot elektrisch geopend worden (zie figuur 3).

Figuur 3 Slot Bestaande Uit Dag En Nachtschoot

Automatische schuif- en roldeuren

Als de brandweeringang bestaat uit een automatische rol- of schuifdeur dan geldt het ruststroomprincipe. De deur ontgrendelt en is eenvoudig handmatig te openen of de deur wordt automatisch in geopende stand (vast)gezet.

Een groot nadeel van automatische ontgrendelen van deuren of andere systemen is dat bij een ongewenste melding, stroomstoring, kabelbreuk e.d. het gebouw voor eenieder toegankelijk is. Dit dient de eigenaar c.q. gebruiker van het gebouw zich goed te realiseren. Als dit voor de eigenaar/gebruiker van het perceel problematisch is, kan worden gedacht aan een combinatie met organisatorische maatregelen.

Sleutelkluis/-depot

Een sleutelkluis/-depot wordt automatisch ontgrendeld door een sturing vanuit de brandmeld-/sprinklercentrale. In deze sleutelkluis/-depot ligt/ liggen de relevante sleutel(s) voor toetreding van het gebouw en/of terrein. Een sleutelkluis/-depot bevindt zich op een logische en eenvoudig te benaderen plaats welke in overleg met de brandweer is bepaald.

De verantwoordelijkheid over de werking, onderhoudt, bereikbaarheid en de juistheid van de in de kluis/depot aanwezige sleutel(s) ligt bij de eigenaar/gebruiker van het gebouw.

Om onwenselijk gebruik te monitoren kan de sleutelkluis/-depot gekoppeld worden aan een eventueel aanwezig inbraakalarm.

Note: Let op het gaat hier om een sleutelkluis/-depot welke zonder gebruik te maken van een brandweersleutelsysteem kan worden geopend.

Een groot nadeel van automatische ontgrendelen van deuren of andere systemen is dat bij een ongewenste melding, stroomstoring, kabelbreuk e.d. het gebouw voor eenieder toegankelijk is. Dit dient de eigenaar c.q. gebruiker van het gebouw zich goed te realiseren. Als dit voor de eigenaar/gebruiker van het perceel problematisch is, kan worden gedacht aan een combinatie met organisatorische maatregelen.