Uitfasering brandweersleutelsystemen

Vanaf 1 januari 2023 maakt de brandweer Midden- en West-Brabant geen gebruik meer van het brandweersleutelsysteem.  Wat te doen als uw pand of terrein voor het ontsluiten van de brandweeringang is voorzien van een sleutelkluis of -buis?

Het brandweersleutelsysteem is vanuit het verleden op heel veel plekken toegepast om de brandweer bij gebouwen of terreinen al dan niet met een automatische doormelding, toegang te verlenen. Door regionalisering van de Veiligheidsregio’s, regelgeving, de (komst van de) Landelijke Meldkamer, verantwoordelijkheidsbepaling maar ook de inventiviteit van inbrekers, kunnen de Veiligheidsregio’s niet langer de verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het beheer, registratie en onderhoud van het brandweersleutelsysteem en de daaraan gekoppelde sloten, sleutelbuizen/-kluizen/-depots en andere hieraan gerelateerde toegangssystemen. De verantwoordelijkheid voor de ontsluiting wordt teruggelegd bij de eigenaar/gebruiker, zoals ook in regelgeving is opgenomen.

Dit betekent dat het brandweersleutelsysteem als onderdeel van toetreding in nieuwe gebouwen of terreinen niet meer wordt toegepast. En dat bestaande gebouwen of terreinen waar gebruik wordt gemaakt van het brandweersleutelsysteem (sleutelbuis of -kluis) voor toetreding van de brandweer moeten worden aangepast. De eigenaar of gebruiker mag zelf bepalen op welke wijze de toetreding wordt geregeld. Dit kunnen automatische of organisatorische maatregelen zijn. Vraag naar de mogelijkheden bij uw (brand)beveiligings- of installatiebedrijf. Check daarnaast of het Programma van Eisen aangepast moet worden.

De automatische ontsluiting

Bij de automatische ontsluiting van de brandweeringang zal dit altijd plaatsvinden als stuurfunctie van de in het gebouw aanwezige brandmeld-/sprinklercentrale. Hierbij moet altijd worden uitgegaan van het zogenaamde ruststroomprincipe. Hiermee wordt bereikt dat bij spanningsuitval, kabelbreuk e.d. de betreffende toegang niet vergrendeld blijft.

Lees verder

Organisatorische ontsluiting

De toetreding van een gebouw mag ook plaats vinden door menselijk handelen. Hierbij wordt de toetreding geregeld door de personen in het gebouw, door personen welke zich bevinden in de nabijheid van dat gebouw of digitaal op grotere afstand. Over een organisatorische ontsluiting dient op voorhand goed te worden nagedacht aangezien de verantwoordelijkheid voor toetreding wordt weggelegd bij intern of extern aanwezige personen wat iets vraagt over de bezetting en welke bij een calamiteit vaak meerdere taken hebben.

Lees verder

Geen voorzieningen of maatregelen

Als de brandweer om hulp wordt gevraagd maar er zijn geen maatregelen getroffen voor de ontsluiting van het terrein of gebouw dan forceert de brandweer de toegang om toch hulp te kunnen bieden. Let op! Iedere melding waar de brandweer op uitrukt is een hulpvraag.

Delen