Openbaar Meld Systeem (OMS) 

Wat is het openbaar meldsysteem? 

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van uw pand met de meldkamer van de regionale brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg.

Wanneer is een OMS verplicht?

Verplichting geldt voor specifieke situaties op basis van de bouw- en woningregelgeving, zoals het Bouwbesluit.

 

Doormelden naar de brandweer is verplicht. Hoe regel ik dat?

In Midden- en West Brabant zijn er twee leveranciers voor doormeldingen naar de meldkamer van de regionale brandweer. U kunt bij één van deze leveranciers een doormelding aanvragen.    

OMS doormelding, waar moet u aan voldoen? 

Bij melding moet u meewerken aan het onderzoeken van de melding zodat kan worden bepaald of hulp van de brandweer nodig is. Hiervoor moet u bereikbaarheidsnummers opgeven en actueel houden.  Het aanpassen van deze gegevens kunt u zelf via uw OMS-leverancier 

Daarnaast moet uw installatie gecertificeerd zijn.

Een brandmelding, wat gebeurt er op de meldkamer?

De centralist krijgt een signaal binnen en neemt telefonisch contact op. Als er hulp nodig is dan komt de brandweer met spoed. Krijgt de centralist binnen 5 min. geen contact dan komt de brandweer zonder spoed om te verifiëren. Handbrandmeldingen worden behandeld als hulpsignaal, de brandweer komt met spoed naar u toe.

Een brandmelding, wat verwachten we van u?

 

  1. U gaat direct op onderzoek uit om te kijken wat er aan de hand is. 
  2. U zorgt dat u bereikbaar bent. 
  3. U begint het incident te bestrijden en/of u start de ontruimingsprocedure op.

Infographic Kleurensporen

Om nodeloze meldingen terug te brengen introduceren wij het Kleurensporen-beleid, om over een paar jaar in heel Nederland op het groene spoor te zitten...

Tool technische verificatie

Federatie Veilig Nederland heeft een tool gemaakt om hulp te bieden om loze meldingen te voorkomen. Vraag ernaar bij uw installateur

Doel Brandweer Nederland: Terugdringen van loze meldingen tot 5%.

Contact

Heeft u vragen neem dan contact op met uw reguliere contactpersoon van de brandweer of stuur een bericht naar Oms@brandweermwb.nl

Delen