Openbaar Meld Systeem (OMS) 

Wat is het openbaar meldsysteem? 

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van uw pand met de meldkamer van de regionale brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg. 

Dit pagina beschrijft voor u als (toekomstig) gebruiker de belangrijkste informatie omtrent het OMS voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Waar kunt u terecht voor een doormelding? Waar moet u aan voldoen? Hoe verloopt het proces van een brandmelding? Wat zijn de belangrijkste telefoonnummers? 

Leveranciers van OMS 

In Midden- en West Brabant zijn er twee leveranciers voor doormeldingen naar de meldkamer van de regionale brandweer. U kunt bij één van deze leveranciers een doormelding aanvragen.   

Waar moet u aan voldoen? 

  • Bij melding moet de gebruiker mee werken aan het onderzoeken van de melding zodat kan worden bepaald of hulp van de brandweer nodig is. Hiervoor moet u bereikbaarheidsnummers opgeven en actueel houden.  Het aanpassen van deze gegevens kunt u zelf via uw OMS-leverancier 

Hoe verloopt het proces van een brandmelding?  

De meldkamer van regio Midden- en West Brabant en Zeeland volgt het landelijke verificatieprotocol. Veroorzaakt uw brandmeldinstallatie een automatische melding dan neemt de centralist eerst telefonisch contact op en vraagt na of er behoefte is aan hulp van de brandweer. De tijd die de centralist daarvoor neemt noemen we de verificatietijd en deze bedraagt 5 minuten. Kunt u binnen 5 minuten geen antwoordt antwoord geven dan beoordeelt de centralist de oproep als een niet spoedeisende taak. De centralist alarmeert in dat geval een brandweereenheid die zonder spoed naar u toe komt om te helpen verifiëren. Is er wel snel hulp nodig van de brandweer dan wordt onmiddellijk de brandweer gealarmeerd. Zij komen dan met spoed met behulp van zwaailichten en sirenes u kant op.  

In geval van een sprinkleralarm of handbrandmelder alarmeert de centralist gelijk de brandweer. 

Wat verwachten we van u bij iedere melding? 

  • U gaat direct op onderzoek uit om te bekijken wat er aan de hand is. 
  • De telefonische oproep door de centralist van de brandweer wordt direct beantwoord.  
  • Mist u de oproep van de centralist dan belt u zo snel mogelijk zelf naar 088-0617229. 
  • Is er echt brand of ander incident dan start u de ontruimingsprocedure op. 
  • Daarbij zorgt u voor opvang van de hulpdiensten. 

Let op! 

De brandweer komt voor terechte hulpvragen direct met spoed naar u toe. Automatische brandmeldingen zijn pas terechte hulpvragen als u bevestigt dat er echt hulp nodig is. 

Hoe sneller uw interne organisatie reageert, hoe sneller de brandweer bij u ter plaatse is. Ook technische verificatie is mogelijk. Hierbij bepaalt de brandmeldinstallatie of de melding betrouwbaar is. meer informatie hierover is te vinden op www.brandweer.nl/toom 

Vragen? 

Informatie opvragen of vragen stellen mail gerust naar OMS@brandweermwb.nl

Het kleurenspoor van rood naar groen. 

Brandmeldinstallaties redden levens en beperken schade. Al bij een kleine brand waarschuwen ze de mensen in het gebouw én de brandweer. De verhoging van de brandveiligheid die hiermee wordt bereikt, is belangrijk. Er is echter ook een keerzijde: brandmeldinstallaties alarmeren de brandweer vaak voor niets, dus als er geen brand is. Deze nodeloze brandmeldingen hebben vervelende gevolgen voor zowel de brandweer als voor u.   

Daarom werken we met de onderstaande kleuren sporen om het aantal onnodige meldingen en uitrukken tot het minimale te beperken en de veiligheid te waarborgen. Het groene spoor is het einddoel omdat de techniek dan zorgt voor een betrouwbaar signaal. Er zal dan bij iedere melding daadwerkelijk iemand nodig zijn die ingrijpt om een brand of uitbreiding van brand te voorkomen. Dus meldingen van het douchen, roken onder een melder of het bakken van pannenkoeken zijn in het groene spoor niet meer aan de hand.   

Groene spoor  

Technische beoordeling in het brandmeldsysteem. De verificatie of beoordeling van de brandmelding vindt plaats in de brandmelder zelf, door twee melderafhankelijke melders of verbeterde sensor- en intelligente meldertechniek. De betrouwbaarheid van de melding is zeer groot. Deze manier van verifiëren heeft de nadrukkelijke voorkeur vanwege de betrouwbaarheid van de meldingen. Wat de brandveiligheid ten goede komt. De Federatie Veilig Nederland heeft een tool ontwikkelt waarmee een oplossing kan worden gevonden voor de oorzaken van nodeloze alarmen. https://federatieveilignederland.nl/1156  

Blauwe spoor  

Beoordeling op locatie door de interne organisatie. In geval van een brandmelding krijgt de interne organisatie(BHV) één minuut de tijd om de brandmelding te accepteren. Vervolgens krijgt de organisatie een aantal minuten vertragingstijd om de brandmelding te controleren en bij loos alarm de brandmeldinstallatie te resetten. Als hulp van de brandweer noodzakelijk is dan wordt direct een handmelder ingedrukt en contact opgenomen met de brandweer. Deze manier van verifiëren voorkomt onterechte meldingen naar de brandweeralarm centrale. Voor alle objecten waarbij het nog niet mogelijk is op korte termijn te investeren in slimmere techniek kan het blauwe spoor worden toegepast. De interne organisatie blijft belast met eventuele onterechte meldingen.    

Gele spoor  

Beoordeling door de meldkamer Brandweer. De centralist van de alarmcentrale neemt contact op met de locatie om te checken of de brandmelding echt of loos is. Blijkt het loos alarm te zijn dan wordt er geen basiseenheid gealarmeerd. De centralist neemt 5 minuten de tijd om contact te leggen. Is er na 5 minuten nog geen contact dan wordt alsnog een brandweereenheid gealarmeerd. Zij gaan zonder spoed naar de locatie om te checken wat er aan de hand is.  

Rode spoor  

Komt er een melding afkomstig van een handbrandmelder of sprinkler dan wordt er direct een basiseenheid gealarmeerd.    

Ook in geval van meldingen afkomstig van handbrandmelders en sprinklers is hulp van de brandweer vaak niet nodig. Samen met bedrijven en instellingen zoeken we naar oplossingen om de betrouwbaarheid van deze meldingen te verhogen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van plastic kapjes op handbrandmelders.    

Voor alle meldingen die binnenkomen bij de Gemeenschappelijk Meldkamer geldt dat de centralist direct contact opneemt met de locatie. In geval van brand of ander incident waarbij hulp van de brandweer noodzakelijk is blijkt snel contact gunstig te zijn voor het verdere verloop van het incident.

Delen