Uitkomsten Belevingsonderzoek Brandweer Midden- en West-Brabant

  • Tilburg
  • 18 oktober 2017

In juni is in opdracht van het Veiligheidsberaad een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van repressieve brandweermensen over ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Hiervoor is aan alle brandweermensen in Nederland gevraagd een vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan zijn nu bekend.

Totstandkoming onderzoek

Vakbonden, de Vakvereniging Brandweervrijwilligers en de brandweer hebben samen opgetrokken bij dit onafhankelijke onderzoek. Dat is zeer waardevol. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan thema’s zoals betrokkenheid, regelruimte, verhouding medewerkers en leiding en ervaringen met uitruk op maat. Op de website van Brandweer Nederland staat de landelijke rapportage.

“Bijna 700 van de ruim 1400 brandweermensen in Midden- en West-Brabant hebben de enquête voor dit onderzoek ingevuld. Het doet mij goed te zien dat veel van onze collega’s aan het onderzoek hebben meegewerkt”, aldus Diemer Kransen, regionaal commandant van de Brandweer Midden- en West-Brabant.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat onze brandweermensen veel passie hebben voor het brandweervak. 95% van de respondenten in onze regio is er trots op om brandweerman of -vrouw te zijn. De resultaten laten ook zien dat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren effect hebben gehad. Onze medewerkers zijn van mening dat de brandweer zich in de juiste richting ontwikkeld en zijn tevreden over het werk en de organisatie. 83% van onze respondenten herkent zich in de visie van de brandweer. Een ruime meerderheid geeft aan ook de specifieke visie te kennen als het gaat om brandveilig leven in relatie tot de repressieve activiteiten. Ook de thema’s uitruk op maat, de verhouding werkvloer ten opzichte van het management, veilig en gezond werken en het faciliteren van vakbekwaamheid worden door onze medewerkers goed gewaardeerd. Tegelijkertijd zien we dat onze mensen zich zorgen maken over de paraatheid en het werven van vrijwilligers. Deze zorg wordt gedeeld door collega’s in heel Nederland. Dit zijn de thema’s die ook de komende jaren hoog op onze agenda staan. 

Vervolg

Het belevingsonderzoek zoals uitgevoerd door Brandweer Nederland wordt de komende maanden nog aangevuld met een statistisch onderzoek op het gebied van kazernes, personeel, opkomsttijden en arbeidsomstandigheden. Beide onderzoeken worden begin 2018 opgeleverd aan het Veiligheidsberaad.

Delen