Nieuwe bluswaterbeleid in beeld gebracht!

  • Tilburg
  • 31 mei 2017

Vorig jaar is het nieuwe bluswaterbeleid door het algemeen bestuur voor heel Brabant vastgesteld.

De aanleiding hiervoor zat in de veranderde wettelijke taken voor de waterleidingbedrijven. Daar waar zij in het verleden mede verantwoordelijk waren voor de bluswatervoorziening is nu hun voornaamste taak om drinkwater van hoge kwaliteit te leveren. Daartoe wordt het leidingenstelstel aangepast. Die verandering maakte dat Veilgiheidsregio Midden- en West Brabant, samen met de andere twee veiligheidsregio’s in Brabant (VRBZO en VRBN) en Brabant Water de handen ineen hebben geslagen om zorg te blijven dragen voor een goede bluswatervoorziening. Uiteraard met als doel om de veiligheid te blijven waarborgen in onze regio.

Wat dat in de praktijk betekent, wordt uitgelegd in de film Bluswater in Brabant.

Delen