Jeugdbrandweer

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft 11 jeugdbrandweerkorpsen.

Het doel van de jeugdbrandweer is je kennis met betrekking tot het voorkomen van brand, brandbestrijding en hulpverlening te vergroten. Je ontwikkelt vaardigheden, normen en waarden die belangrijk zijn bij de brandweer. Je leert samenwerken als team en problemen op te lossen.

Ook leer je omgaan met techniek en maak je kennis met Brandveilig Leven. Naast de oefenavond wordt er ook meegedaan aan jeugdbrandweerwedstrijden. En de jeugdbrandweer is een kweekvijver voor toekomstige brandweervrijwilligers.

Lijkt de jeugdbrandweer jou wel wat? En ben je tussen de 11 en de 18 jaar oud? Geef je dan nu op bij de jeugdbrandweer bij jou in de buurt!

Afsprakenkader Jeugdbrandweer

Op 24 november 2015 heeft het Korps Management Team het afsprakenkader jeugdbrandweer Midden- en West Brabant vastgesteld. Het afsprakenkader  is in nauw overleg met een vertegenwoordiging van jeugdleiders en operationeel managers tot stand gekomen.

Van oudsher had iedere jeugdbrandweerpost eigen regels, afspraken en gewoonten. Na de regionalisering van de brandweer was er behoefte om vanuit deze grote diversiteit eenduidigheid te creëren. Met de vaststelling van het afsprakenkader is er voor de 11 jeugdbrandweerposten in onze regio gelijkheid ontstaan. In het reglement staan praktische zaken opgenomen ten aanzien van het lidmaatschap, activiteiten van de jeugdbrandweer, huisregels en organisatie rondom de jeugdbrandweer.

Aanmelden

Download het aanmeldformulier jeugdbrandweer. Vul je gegevens in en laat het formulier ondertekenen door je ouders. Mail het formulier naar cluster-noord@brandweermwb.nl. Je kunt hier ook terecht voor al je vragen.

Contactgegevens

Het algemeen mailadres voor al je vragen: cluster-noord@brandweermwb.nl

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant heeft de volgende elf jeugdbrandweerkorpsen:

 • Amerstreek  
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Gilze en Rijen
 • Goirle
 • Halderberge
 • Huijbergen
 • Moerdijk
 • Oisterwijk
 • Roosendaal
 • Steenbergen

Delen