April is jaarlijks de start van het natuurbrandseizoen. Maar regisseur natuurbrandbeheersing Peter Kleuskens houdt zich het hele jaar door bezig met natuurbranden. ‘‘Ik ben aan de voorkant bezig om, in samenwerking met verschillende partners, ervoor te zorgen dat mijn brandweercollega’s hun werk goed kunnen doen’’. Deze maand stellen we de 5 brandende vragen aan hem!

Hoe ben je bij de brandweer terecht gekomen?

Sinds drie jaar ben ik regisseur natuurbrandbeheersing bij Brandweer Limburg-Noord. Maar al sinds 1990 werk ik bij de brandweer. Toen ben ik begonnen als vrijwilliger bij Brandweer Horst. Ik heb daar verschillende functies gehad, van manschap tot bevelvoerder. Ook ben ik jarenlang Officier van Dienst geweest.

Naast mijn werk als vrijwilliger ben ik ruim 20 jaar geleden bij Gemeente Horst begonnen als medewerker voor Brandweerwerken. Op deze manier ben ik uiteindelijk bij Veiligheidsregio Limburg-Noord terecht gekomen, waar Brandweer Limburg-Noord onderdeel van is. Ik heb onder andere gewerkt bij de afdelingen Operationele Voorbereiding en Vakbekwaam. Toen drie jaar geleden deze functie op mijn pad kwam, heb ik gesolliciteerd.

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden van een regisseur natuurbrandbeheersing?

Mijn hoofdtaak is het opstellen van Natuurbrand Managementplannen. Dit houdt in: kijken welke maatregelen er getroffen moeten worden om de brandweer een kans te geven een natuurbrand goed aan te kunnen pakken. Dan moet je denken aan: is er voldoende bluswater aanwezig in het gebied? En zijn de wegen goed bereikbaar en berijdbaar? Waar kunnen we de brand tegenhouden? Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat een weg zo is aangelegd dat deze kan helpen de natuurbrand te stoppen.

We hebben tien natuurgebieden in onze regio waar zo’n plan voor is opgesteld of opgesteld gaat worden, van de Maasduinen tot De Meinweg. Zo’n plan stellen we uiteraard niet volledig zelf op, dit doen we in samenwerking met partners. Denk hierbij aan gemeenten en natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Limburgs Landschap. Ook andere belanghebbenden partijen sluiten aan, bijvoorbeeld campingeigenaren.

Verder bemoei ik mij met alles wat met natuurbrand te maken heeft, binnen elke tak van sport binnen de brandweer, van het beschikbaar hebben van de juiste informatie over de natuurgebieden in de voertuigen tot aan het opleiden en oefenen van onze brandweermensen.

We gaan vaker te maken krijgen met natuurbranden. Heel belangrijk dus om ons hier goed op voor te bereiden.

Peter

Wat vind je het leukste aan je werk?

Ik ben in mijn huidige functie met een heel ander vakgebied bezig binnen de brandweer dan in het verleden. Voorheen was ik vooral bezig met brandbestrijding. Nu ben ik aan de voorkant bezig om, in samenwerking met andere partijen, ervoor te zorgen dat mijn brandweercollega’s hun werk goed kunnen doen. Ik kan eraan bijdragen dat mijn brandweercollega’s goed beslagen ten ijs komen bij een natuurbrand.

Verder vind ik de samenwerking met alle natuurpartijen erg leuk. Ik ben altijd begaan geweest met de natuur, maar het was ook onbekend gebied voor mij. Om mij hier nu in te verdiepen, vind ik heel interessant.

Waar ben je het meest trots op?

Het meest trots ben ik op de mooie en tastbare resultaten de we continue boeken, met natuurbeheerders samen, om aan de voorkant zaken te realiseren. Een mooi voorbeeld zijn de waterputten die vorig jaar geboord zijn op de Weerter- en Budelerbergen en Mookerheide. Dit hebben we gerealiseerd in samenwerking met natuurbeheerders en Defensie. Dankzij deze putten is bluswater bereikbaar voor onze brandweermensen, in het geval van een brand.

Waar ik ook trots op ben is dat natuurbrandbeheersing tegenwoordig een vast onderdeel is van het oefenprogramma. We organiseren aparte trainingen voor verschillende functies, zoals manschap, chauffeur en (Hoofd) Officier van Dienst. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met alle chauffeurs te trainen in hoe ze het beste kunnen rijden in de natuur. Dit doen we in samenwerking met natuurbeheerders. En manschappen gaan dit jaar, in kleine groepjes, ook de natuur in met natuurbeheerders. Een boswachter laat hen dan bijvoorbeeld zien wat hele kwetsbare natuur is en welk water ze wel en niet kunnen gebruiken bij het blussen. Daar leren we heel veel van.

De samenwerking met buitenlandse brandweer is ook een mooi voorbeeld. Zo oefenen we bijvoorbeeld regelmatig met de Duitse brandweer. En we organiseren trainingen in het buitenland, onder andere in Spanje en Polen. In deze landen hebben ze veel ervaring met het bestrijden van natuurbranden en wij kunnen daardoor veel van hen leren.

Welke (natuur)brand inzet is jou het meest bijgebleven?

Dat is een natuurbrand van 30 jaar geleden in de Peel. Ik was toen net brandweervrijwilliger en als beginnend brandweerman onderschatte ik een natuurbrand. Het brandde zo hard en snel. Ik zag heel snel het gevaar van een natuurbrand. Je moet dat meegemaakt hebt, voor je het kunt geloven.

Daarom is het zo belangrijk dat we ons goed voorbereiden. Ons klimaat wordt droger en heter, dus we zullen vaker te maken krijgen met natuurbranden in Nederland. Je ziet dit al in Zuid-Europa. Daarom moeten we aan de voorkant echt iets doen, om dat te voorkomen.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box