Regie op natuurbrandbeheersing

  • Limburg
  • 03 december 2020

De recente voorjaarsbranden in Limburgse natuurgebieden hebben aangetoond dat natuur-
en bosbrandbeheersing bij de toenemende extreme weersomstandigheden blijvende aandacht verdient. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft daarom een Provinciaal Regisseur Natuurbrandbeheersing aangesteld en gaat een vervolg geven aan een grensoverschrijdende samenwerkingsproject (INTERREG). Hiervoor is een subsidie toegekend door de Provincie Limburg.

Provinciaal Regisseur Natuurbrandbeheersing Sraar Theeuwen gaat Limburg-breed de regie voeren op natuurbrandbeheersing. Samen met projectpartner Grenspark Maas-Swalm-Nette worden de tot nu toe bereikte resultaten verder uitgewerkt en wordt een nieuw Europees INTERREG subsidieproject voorbereid. Sraar Theeuwen: “Met de overbruggingssubsidie van de Provincie Limburg bereiden we ons voor op een vervolgproject waarmee we de natuurbrandbeheersing in Limburgse natuurgebieden en de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland nog verder kunnen verbeteren.”

Natuurbranden beheersbaar

In 2013 besloot Provincie Limburg als gebiedsregisseur, in samenwerking met de Limburgse veiligheidsregio’s, een provinciaal plan van aanpak op te stellen om het risico op een onbeheersbare natuurbrand in de provincie Limburg te verminderen. In 2016 is, mede op initiatief van burgemeester Monique de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen, een grensoverschrijdende samenwerking gestart voor natuurgebieden De Meinweg, Brachterwald, Maasduinen en de Mookerheide. Ook was er aandacht voor de Weerter- en Budelerbergen en de Mariapeel – Groote Peel.

Tijdens dit project is de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse brandweer, gemeenten en terreinbeheerders van natuurgebieden geïntensiveerd en zijn er risicobeheersplannen geschreven met aanbevelingen voor natuurbrandbestrijding. Daarnaast zijn waterinnamepunten geschikt gemaakt voor het verkrijgen van bluswater. Door te blussen met water uit het eigen natuurgebied wordt de natuur namelijk beschermd en niet verder aangetast. Ook zijn er koppelstukken aangeschaft zodat Duitse en Nederlandse brandweerslangen op elkaar aangesloten kunnen worden en zijn compartimentsgrenzen gecreëerd. Deze dienen als natuurlijke stoplijn bij een brand en maken het gebied toegankelijk voor brandweervoertuigen.

Eerste resultaten

Tijdens de Meinwegbrand in mei 2020 hebben de inspanningen uit het (lands)grensoverschrijdende project hun vruchten afgeworpen. Bij de bluswerkzaamheden verliep de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen en de operationele leidingen goed, omdat men elkaar al kende. Ook bleek het enkele weken ervoor gerealiseerde bluswaterinnamepunt bij de Effelder Waldsee in de gemeente Roerdalen van grote waarde voor het verkrijgen van voldoende bluswater.

Toekomst

De uitvoeringsprogramma’s die zijn beschreven, worden tussen 2021 en 2025 gerealiseerd. Denk aan het creëren van meer waterinnamepunten en het vervangen van brandgevaarlijke bomen bij natuurlijke stoplijnen. Daarnaast gaan we de effecten van droogte door klimaatverandering verder onderzoeken en worden de mogelijkheden voor 5G-verbinding in natuurgebieden bekeken. Ook de internationale samenwerking met Duitsland wordt, in samenwerking met euregio rijn-maas-noord, verder uitgebreid. Gezamenlijke oefeningen, blustactieken en het digitaliseren van operationele kaarten zullen hier onderdeel van zijn.

Delen