Publieksjaarverslag 2019 online

  • Limburg
  • 17 januari 2020

Het digitale publieksjaarverslag 2019 van Veiligheidsregio Limburg-Noord is online. Het jaarverslag geeft in een vogelvlucht beeld van de werkzaamheden van de veiligheidsregio, de GGD en de brandweer in 2019 en is slechts een selectie van het totale dienstenpakket, dat in 2019 aan de inwoners van regio Limburg-Noord, is geboden. 

In 2019 was het, zoals altijd, belangrijk betrokkenheid van partners en burgers te organiseren. Zoals bij het (Limburgse) risicoprofiel dat op innovatieve manier met de raadsleden van de vijftien gemeenten werd besproken door middel van een webinar.

De paraatheid van de brandweer was in 2019 onderwerp van gesprek. Gesprek dat leidde tot extra geld om deze te borgen. De GGD rolde in 2019 in de regio Limburg-Noord, nieuwe, landelijke vaccinatiecampagnes uit, zoals meningokokken en kinkhoest. En 2019 was ook hét jaar van Risk Factory Limburg-Noord. Dit belevingscentrum voor zowel basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 als senioren, opende in mei zijn deuren. 

Lees meer in het publieksjaarverslag 2019. Veel kijk- en leesplezier gewenst.

Delen