Brandweer helpt GGD Limburg-Noord met vaccineren Meningokokken

  • Venray/Roermond
  • 17 april 2020

Vrijdag 17 april wordt de nieuwe werkwijze van vaccineren tegen de Meningokokkenziekte getest. De proef waarbij de brandweer Limburg-Noord samenwerkt met GGD Limburg-Noord vindt plaats op twee locaties in de regio, Venray en Roermond, met in totaal 180 kinderen (90 per locatie). De nieuwe, tijdelijke werkwijze moet zowel een toename van de Meningokokkenziekte W als de verspreiding van het coronavirus voorkomen.

180 kinderen zijn per brief uitgenodigd om nu alvast hun prik te komen halen. Dit vooruitlopend op de andere 5.000 kinderen die in mei volgen. De manier van vaccineren voldoet aan de nieuwe richtlijnen van het RIVM.

Inrichting volgens 1,5 meter-maatschappij
Met de uitbraak van het coronavirus is de GGD voor de vaccinatie van 5.100 kinderen en begeleiding/ouder voor een uitdaging geplaatst. Hoe kan dit proces worden ingericht, zodat dit veilig is voor kinderen, begeleiders en medewerkers én dat het past binnen de maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit vraagt om extra maatregelen bij de diverse locaties, zoals meer spreiding, meer controle, aparte ruimtes, 1,5 meter belijning, extra hygiëne maatregelen volgens richtlijnen RIVM  en andere instructies voor medewerkers.

Om de inrichting en controle van de RIVM richtlijnen te kunnen borgen is extra inzet nodig. Brandweer Limburg-Noord ondersteunt de GGD hierbij. Er staan twee brandweermensen die de afstand en doorstroom van de kinderen in de gaten houden. Omdat de bestrijding van het coronavirus om extra capaciteit vraagt, ondersteunt de brandweer ook logistiek. Beide organisaties zijn onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Volgen landelijk beleid
Alle GGD’en hebben van het Ministerie van VWS de opdracht gekregen om voor 1 juli, voor de zomervakantie, alle 14 jarigen te vaccineren die in aanmerking komen voor de Meningokokkenprik. Sinds 2015 is er een toename van meningokokkenziekte type W in Nederland, met name onder jonge kinderen en tieners. De kans om Meningokokken W op te lopen is gelukkig klein. De toename is echter dusdanig dat de MenACWY-prik voor de zomervakantie gegeven wordt om een stijging te voorkomen. Deze kan en mag dus niet worden uitgesteld, ondanks de uitbraak van het coronavirus.

Uitgestelde vaccinaties
De vaccinatieweek tegen de infectieziekten difterie, tetanus, polio (DTP) en bof, mazelen en rodehond (BMR) werd eerder uitgesteld tot na de zomervakantie. Ook de geplande vaccinatieweek tegen baarmoederhalskanker (HPV) in mei gaat niet door en wordt ook uitgesteld tot na de zomervakantie. Met uitstel van een half jaar voor de vaccinaties HPV en DTP en BMR komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar. Er zijn nog geen nieuwe data bekend van deze uitgestelde vaccinaties, als deze er zijn, worden de betrokkenen geïnformeerd. De vaccinaties voor kinderen t/m 14 maanden op het consultatiebureau gaan gewoon door. Het is belangrijk om deze vaccinaties te halen. Vaccinaties bieden kinderen bescherming tegen besmettelijke infectieziektes en zorgen voor voldoende opbouw van de basisimmuniteit. Hiermee voorkomen we dat deze ziektes weer opduiken.

Delen