Veelgestelde vragen flexibel uitrukken

  • Limburg
  • 05 september 2019

Deze week zijn we begonnen met flexibel uitrukken. Meer hierover vindt je in het nieuwsartikel of bij de veelgestelde vragen hieronder.

Wanneer rukken we hoe uit, bijv met SIV, TS-4 of TS-flex ?

  • SIV (Snelle Interventie Voertuig): het SIV rukt alleen uit bij zeer kleine incidenten zoals een prullenbakbrand en een niet geverifieerde automatische brandmelding. Het SIV rukt alleen uit tijdens kantooruren.
  • SIV plus TS-4: In alle andere gevallen rukt een SIV met een tankautospuit met 4 personen uit binnen kantooruren.
  • TS-flex: een TS-flex rukt bij alle incidenten uit behalve bij de zeer kleine incidenten tijdens kantooruren. Daarbij rukt het SIV uit. De bezetting is minimaal 4 personen. Dus een TS-4 tijdens kantooruren en een TS-flex tijdens kantooruren verschilt niet van elkaar.
  • Meer dan één TS-flex: Bij alle maatgevende incidenten (dus alle gebouwbranden) wordt twee keer een TS-flex opgeroepen.

Is dit wel veilig genoeg?
De brandweermensen zijn allemaal bijgeschoold en opgeleid om met een TS-flex te kunnen uitrukken. Daarvoor zijn bijeenkomsten georganiseerd waar de procedure is uitgelegd. Daarnaast zijn de bevelvoerders (leidinggevende op een tankautospuit) opgeleid en bijgeschoold aan de hand van casussen en virtuele oefeningen. Het oefenen met de TS-flex is in het oefenprogramma van alle brandweerposten opgenomen. Alle brandweermensen kunnen de procedure nalezen en is er een animatiefilm waarin het concept wordt uitgelegd.  Daarnaast evalueren we iedere inzet.

Naast scholing, is de veiligheid bij een incident ook belangrijk. Voor burgers en brandweerpersoneel. Wanneer bij een incident gewacht moet worden op een tankautospuit met 6 personen, kán het voorkomen dat een volgend post gealarmeerd moeten worden. Dat levert vertraging op waardoor het langer duurt voordat hulp ter plaats is. Het gevolg is dat het incident zich verder kan uitbreiden, waardoor het gevaar voor zowel burger als brandweer toeneemt. 

Als een TS-flex met 4 personen een “eerste klap” kan uitdelen, is de kans op verdere uitbreiding kleiner, en dus ook het risico voor brandweer en burger kleiner. De eerst aankomende TS-flex kan altijd meer ondersteuning vragen (opschalen).

Waarom zijn we nu begonnen met flexibel uitrukken?
Het bestuur (de burgemeester van de 15 gemeenten in Limburg-Noord) heeft ons de opdracht gegeven om ‘Uitrukken op maat” in te voeren. Als eerste stap daarin heeft Brandweer Limburg-Noord in 2014 het SIV (Snelle Interventie Voertuig) geïntroduceerd. Het SIV is een klein brandweervoertuig met 2 brandweermensen. Deze rukt uit naar zeer kleine incidenten zoals een prullenbakbrand. Tijdens kantooruren is een SIV de aanvulling op een tankautospuit (bij een klein incident) en kan de tankautospuit al met 4 vrijwilligers uitrukken in plaats van 6. Door tijdens kantooruren met een SIV en een tankautospuit met 4 personen uit te rukken, hoeft een post niet meer 6 vrijwilligers paraat te hebben. 4 Vrijwilligers is voldoende. 

De TS-flex is een vervolgstap in het flexibel uitrukken. Naast de opdracht van het bestuur, zien we dat door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen het steeds moeilijker is voldoende brandweervrijwilligers paraat te hebben en te houden. Door invoer van de TS-flex spelen we hierop in. TS-flex is een middel om te zorgen voor een verbeterde paraatheid en dus een verbeterde brandweerzorg.

Is flexibel uitrukken alleen in Limburg-Noord?
Nee, je ziet dat steeds meer regio’s het flexibel uitrukken hanteren. Iedere Veiligheidsregio geeft hier op haar eigen manier invulling aan. Dit is mede afhankelijk van het risicoprofiel van de veiligheidsregio, de geografische inrichting van de kazernes binnen die regio, de verdeling tussen beroeps en vrijwillige posten enz.

En wat gebeurt er met de vrijwilligers die te laat bij de kazerne zijn?
Uitrukken met flexibele voertuigbezetting betekent dat uitrukken met 4 vrijwilligers mag, maar het moet niet. Als er zes vrijwilligers op de kazerne komen, dan kunnen er zes mee. We gaan ook een nieuw pagersysteem (de pieper waarmee de brandweerman opgeroepen wordt voor een incident) invoeren dat inzichtelijk maakt wie beschikbaar is of niet. Daardoor is het voor een post en meldkamer op voorhand al inzichtelijk of ze paraat zijn en zo ja met hoeveel en welke personen.

Is dit een bezuinigingsmaatregel?
We zijn niet begonnen met flexibel uitrukken om te bezuinigen. De beste hulp aan onze burgers is voor ons het uitgangspunt, verbeterde gegarandeerde paraatheid. Posten met voldoende vrijwilligers om uit te kunnen rukken, zijn daarbij cruciaal. De afgelopen jaren is het steeds moeilijk geworden om voldoende vrijwilligers te vinden die paraat zijn. Posten die kampen met een (tijdelijk) paraatheidsprobleem kunnen toch de in nood verkerende burger helpen. Het is nog niet duidelijk of dit een daling in de kosten betekent. Dit zal pas over een jaar blijken. Aan de ene kant houdt dit in dat er bij een maatgevend incident 2 maal een TS-flex wordt gealarmeerd, waardoor er meer vrijwilligers bij het incident zijn dan vóór de invoer van het TS-flex concept. Anderzijds kunnen inderdaad ook minder dan 6 vrijwilligers uitrukken. Dat levert respectievelijk een kostenverhoging en een kostenverlaging op.

Krijgen vrijwilligers dan wel genoeg inzetten?
Mogelijk zullen een aantal vrijwilligers minder inzetten hebben. De bevelvoerder beslist wanneer uitgerukt wordt, als 4 personen aanwezig zijn of 6. Echter er zullen nu ook vrijwilligers zijn die meer inzetten hebben. De post is namelijk met 4 vrijwilligers al paraat en kan uitrukken. Voorheen moest een post met 4 parate vrijwilligers zich buiten dienst melden, omdat ze niet mochten uitrukken met 4 personen. De afweging moet worden gemaakt wanneer rukt de TS uit en met hoeveel personen, Dat is afhankelijk van vele factoren. Daarbij gaat de in nood verkerende burger altijd voor het belang van motivatie van de vrijwilliger. 

Delen