Start pilot 1-jarige dagopleiding Manschap A

  • Venlo
  • 14 maart 2019

Op 15 maart start het ROI, regionaal Opleiding Instituut van brandweer Limburg-Noord met een dagopleiding tot Manschap A. De dagopleiding met 2 dagen les om de 2 weken, is het resultaat van een projectgroep die in 2018 oplossingen zocht om meer mensen op te leiden in een kortere tijd. Niet alleen met als doel om een grotere bijdrage te leveren aan paraatheid, maar ook om een ambitie waar te maken: binnen 1 jaar na aanstelling opgeleid zijn tot manschap A.

Wachtrij verkorten
Alle betrokkenen partijen bij de opleiding delen dezelfde ambitie: hoe kunnen we de wachtrij verkorten en mensen binnen 1 jaar paraat krijgen. De oplossing lag in andere vormen van opleidingen, met andere doorlooptijden en een hogere frequentie van lesmomenten. Op zich niets nieuws, maar binnen brandweer Limburg-Noord wel, want tot 2018 was er geen dagopleiding tot Manschap A of andere varianten dan de avondopleiding.

Hoog tempo
Het ROI is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een lesrooster, waarbij er bewust gekozen is om de verplichte leerwerkplekopdrachten te integreren in het rooster en centraal op het ROI uit te laten voeren. Op deze manier ontlasten we het lokale korps, want het tempo ligt hoog in de nieuwe opleiding. De lesdagen zijn op vrijdag en zaterdag en hebben we onderzocht of hiervoor cursisten te vinden waren. De vrijdag is immers voor velen een reguliere werkdag.

Tegemoetkoming verleturen
Er is een regeling gemaakt voor tegemoetkoming van de verleturen voor een werkgever, hopende dat er zich voldoende kandidaten zouden melden. Op 14 januari is binnen het ROI de ‘go’ gegeven. Ondanks dat we nu precies 8 kandidaten hebben en dit misschine nog iets zakt, hebben we toch besloten: WE GAAN HET DOEN!

Op 15 maart 2019 is de aftrap van de dagopleiding Manschap A

Enerzijds zijn we ervan overtuigd dat dit een positieve dynamiek gaat opwekken en we misschien nog 1 of 2 kandidaten extra aan boord trekken. Anderzijds gaan we met elkaar in de pilot ervaren of dit een toekomstbestendig onderwijsproduct kan worden. Tijdens de pilot blijven we actief in gesprek om voor 2020 een compleet gevulde klas te organiseren!

In deze pilot hebben we echter ook voldoende uitdagingen. Het zal een traject worden waar we zo af en toe eens struikelen, waar we qua materieel en bemensing nog het een en ander goed moeten regelen met de partners van het project om te komen tot een positief resultaat. En natuurlijk moet het veld regelmatig worden geïnformeerd.

Delen