Natuurbranden beheersbaar

  • Venlo
  • 18 december 2019

In het verleden zijn in Nederland grote natuurbranden geweest. In de droge en hete zomer van 2018 hebben in onze regio ook veel natuurbranden gewoed (o.a. in Weert, Venlo, Lomm, Velden en Bergen). Natuur- en bosbranden vormen een groot risico binnen Nederland. Ook binnen onze regio. Daarom is Brandweer Limburg-Noord een project gestart, samen met de Euregio, om ervoor te zorgen dat natuurbranden ook in de toekomst beheersbaar blijven.

Project Natuur- en bosbrandbeheersing
Natuurgebieden, woongebieden en recreatie liggen dicht bij elkaar en lopen soms zelfs vaak in elkaar over. De kans op natuurbranden is de laatste jaren toegenomen. Het is niet te voorkomen dat natuurbranden ontstaan. Het doel van het project Bos- en natuurbrandbeheersing is dan ook het voorkomen dat natuurbranden onbeheersbaar worden. Een onbeheersbare natuurbrand kan namelijk leiden tot slachtoffers, (rook)overlast, ecologische schade en onrust.

In een Euregionaal project werkt Brandweer Limburg-Noord samen met Duitse en Nederlandse gemeenten, natuurbeheerders, boseigenaren, Grenspark Maas-Swalm-Nette, de Duitse brandweer en andere brandweerregio’s om natuurbranden beheersbaar te maken en elkaars werkwijzen beter te leren kennen.

In Limburg gaat het om de natuurgebieden Meinweg, Brachterwald, Maasduinen, Weerter- en Budelerbergen en Brunssummerheide. Daarnaast is er in dit project ook aandacht voor de Heldense Bossen, de Mariapeel en de Groote Peel. Deze laatste twee vallen grotendeels onder de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waardoor interregionale afstemming noodzakelijk is.

Maatregelen
Ruim 90 procent van de bosbranden ontstaat door menselijk handelen. Zo kan een natuurbrand worden veroorzaakt door een sigaretpeuk, glas of door een warme auto in het hoge gras te parkeren. Eén van de aandachtpunten is daarom het informeren van inwoners en recreanten over de risico’s en hoe te handelen bij natuur- en bosbranden.

Een ander onderdeel van het project is het maken van risicobeheersplannen  waarin verschillende maatregelen genomen worden om natuurbranden beheersbaar te maken. Denk aan het geschikt maken van waterinnamepunten voor het groot water transport in natuurgebieden waar bluswater lastig te verkrijgen is en het creëren van natuurlijke stoplijnen (compartimentsgrenzen) die een natuurbrand kunnen vertragen. Burgemeester Monique de Boer-Beerta is bestuurlijk trekker van dit project: “We hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen om een mogelijke natuurbrand onder controle te krijgen. Een van deze maatregelen was het in kaart brengen van de natuurlijke stoplijnen. Op deze punten zijn brandgevaarlijke bomen verwijderd. Er staat nu een minder brandbare soort.”

Delen