Filmen op de uitruk

 • Venlo
 • 10 april 2019

Binnenkort start de pilot 'Filmen op de uitruk', waarbij posten Venlo en Belfeld gaan filmen tijdens uitrukken. Er zijn goede afspraken gemaakt over hoe en wanneer we camera’s inzetten. Dit betekent dat wij als een van de eerste regio’s in het land documenten hebben die in lijn zijn met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Pilot helmcamera’s
We starten met een pilot helmcamera’s op de beroepspost Venlo en de vrijwillige post Belfeld. Deze beelden worden opgeslagen en geanonimiseerd. We gaan ook een dashboardcamera gebruiken bij de opleiding tot brandweerchauffeur. Dit stelt de nieuwe richtlijn voor deze opleiding verplicht. Deze beelden worden alleen voor de opleiding gebruikt.  De pilot wordt over een jaar geëvalueerd.

Streamen en delen
Bij het redvoertuig van Venlo gebruiken we een streamingcamera. Op het moment wordt hard gewerkt om deze camera operationeel te maken. Deze beelden worden dus niet opgeslagen. De beelden van het redvoertuig te Venlo kunnen alleen uitgelezen worden vanuit de MOI (Mobiele Operationele Informatie) van het betreffende voertuig. In de evaluatie wordt meegenomen of het gewenst is om deze op andere plaatsen te kunnen uitlezen. In de stukken is opgenomen dat ook een camera gewenst is in de COH (commandohaakarmbakken) ten behoeve van het CoPI. Op dit ogenblik wordt gekeken naar de vervanging van de twee COH's. Daar de investering het nu niet meer waard is en voor een tijdelijke oplossing gekozen zou worden, wordt deze pilot uitgesteld en de behoefte meegenomen in het vervangingstraject.

Waarom filmen we?
Er zijn verschillende doeleinden om te filmen binnen onze regio. Door te filmen bij grote incidenten (zowel monodisciplinaire brandweerincidenten als tijdens een GRIP-incident) en deze beelden te streamen, krijgen we een beter beeld van het incident. De beelden van de helmcamera’s kunnen gebruikt worden:

 1. Om het eigen personeel te beschermen
  Tegenwoordig worden we steeds vaker geconfronteerd met beelden op social media met de inzet van de hulpdiensten, waarbij enkel de fragmenten worden getoond die de hulpdiensten in een kwaad daglicht kunnen zetten. Beelden kunnen gebruikt worden om het hele verhaal achter het handelen van de hulpdiensten tonen.
 2. Om van te leren
  Zowel de beroeps en vrijwillige brandweerkorpsen oefenen regelmatig om vakbekwaam te blijven voor het brandweerwerk. Door gebruik te maken van beelden worden elementen visueel en kunnen oefeningen/incidenten stap voor stap worden doorgelopen om hier leerelementen uit te halen.

 3. Voor transparantie
  Door het gebruik van camerabeelden wil de Veiligheidsregio de burger meenemen in het veelzijdige werk van de veiligheidsregio en de brandweer. Waarschijnlijk komen er ook filmpjes op youtube.

Hoe zit de met de privacy?
Bij alle afspraken die we hebben gemaakt houden we rekening met de privacy van onze collega’s en burgers. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij gemaakte beelden voor een aantal elementen (bijvoorbeeld bij filmen op privéterrein) toestemming zal vragen aan betrokkenen. Géén toestemming is beelden verwijderen. Daarnaast wordt het beginsel gehanteerd: alles gegevens die herleidbaar zijn naar personen worden geanomiseerd tenzij er toestemming van deze personen is voor publicatie.

Delen