Eerste filmpje inzet brandweer Belfeld online

 • Belfeld
 • 20 juni 2019

Na een lange en gedegen voorbereiding is het vandaag zover. Het eerste filmpje van de pilot 'Filmen op de uitruk' staat online!

Brandweer Belfeld maakte een filmpje van een inzet bij een autobrand. Je kunt dit filmpje vinden op youtube en facebook van Brandweer Limburg-Noord.

Wil je graag alle filmpjes volgen, abonneer je dan op ons youtubekanaal.

 

FIlmen op de uitruk

Waarom filmen we?

De Veiligheidsregio Limburg-Noord gebruikt camera’s om een aantal redenen.

 • Bescherming van eigen personeel
  Tegenwoordig worden we steeds vaker geconfronteerd met beelden op social media met de inzet van de hulpdiensten, waarbij enkel de fragmenten worden getoond die de hulpdiensten in een kwaad daglicht zetten. Beelden kunnen gebruikt worden om het hele verhaal achter het handelen van de hulpdiensten tonen.
 • Om van te leren
  Zowel de beroeps en vrijwillige brandweerkorpsen oefenen regelmatig om vakbekwaam te blijven voor het brandweerwerk. Oefeningen en incidenten worden geëvalueerd om leermomenten uit te halen. Dit gebeurt nu mondeling. Het gebruik van beelden maken elementen visueel en kunnen oefeningen/incidenten stap voor stap doorgelopen worden om zo nog dieper op het handelen in te gaan.
 • Transparantie
  Door het gebruik van camerabeelden wil de veiligheidsregio de burger meenemen in het veelzijdige werk van de veiligheidsregio en de brandweer.

Waar filmen we?
We gaan filmen tijdens oefeningen en incidenten. Dit betekent dus dat dit op eigen terrein is van de Veiligheidsregio, in de openbare ruimte of op privéterreinen.

Hoe filmen we?
Er zijn verschillende onderdelen die in een eerste pilotfase getest gaan worden. Hierbij wordt gekeken of er meerwaarde is door het gebruik van camera’s. Dit zijn de volgende onderdelen:

 • Om beelden van nog meer hoogte te kunnen maken, gaan we filmen vanuit het redvoertuig van Venlo. Ook deze beelden worden niet opgeslagen.
 • Helmcamera’s bij beroepspost Venlo en vrijwillige post Belfeld. Deze beelden worden opgeslagen en geanonimiseerd
 • Dashboardcamera’s voor training/opleiding brandweerchauffeurs. Deze beelden worden opgeslagen en worden alleen intern gebruikt.

Mogelijk gaan we in de toekomst ook bij grotere incidenten (GRIP-incidenten) vanuit de COH (commandohaakarmbak) het incident filmen om een beeld van boven te krijgen. Deze beelden kunnen door het COPI (Commando Plaats Incident) gebruikt worden bij de bestrijding van het incident. Deze beelden worden niet opgeslagen.

Wat filmen we?
Om te beginnen wordt alleen door de beroepspost Venlo en de vrijwillige post Belfeld gefilmd en vanuit het redvoertuig Venlo. Zij gaan wel alles filmen, omdat we van te voren niet kunnen bepalen wat geschikt is om te filmen. Vervolgens toetsen we of de beelden voldoen aan een van bovenstaande redenen. Is dit niet het geval, worden beelden definitief verwijderd. Is dit wel het geval, wordt een notitie bij de beelden gedaan waarin omschreven is met welk doel de beelden worden bewaard. De beelden worden vervolgens door beeldregisseurs geanonimiseerd en bewerkt naar een fragment dat correspondeert met het omschreven doel. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de AVG en de rechten van alle betrokkenen.

Wat filmen we niet?
Alles wordt gefilmd. Naderhand afgewogen en waar nodig bewerkt/verwijderd.

Wat doen we met de opnames die niet geplaatst zijn?
Camerabeelden die bewaard worden, kunnen enkel bewaard worden wanneer deze overeenkomstig zijn met een van de doeleinden zoals omschreven. Een van de resultaten kan zijn dat beelden niet gebruikt worden voor extern te delen, maar enkel voor intern gebruik. Ook die worden geanonimiseerd. Mochten beelden niet bruikbaar zijn, dan worden deze definitief verwijderd.

Hoe zit de met de privacy?
Wij werken bij het filmen volgens de eisen die in de AVG worden gesteld. Dit betekent dat de Veiligheidsregio bij gemaakte beelden voor een aantal elementen (bijvoorbeeld bij filmen op privéterrein) toestemming zal vragen aan betrokkenen. Géén toestemming is beelden verwijderen. Daarnaast wordt het beginsel gehanteerd: alles gegevens die herleidbaar zijn naar personen worden geanonimiseerd tenzij toestemming van deze personen.

Als ik toch niet op de film wil, wat moet ik dan doen?
Personen die niet gefilmd willen worden en gefilmd zijn kunnen zich melden bij privacy@vrln.nl . Daarnaast kan men hier ook terecht voor vragen of klachten.

 

DSC_0061.JPG

Delen