Algemeen bestuur stelt begroting 2020 vast

  • Venlo
  • 05 juli 2019

In 2019 zijn, samen met experts en partners, risico’s vastgesteld op de thema’s gezondheid en veiligheid. Vanuit deze risico’s heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord, samen met de raden van de gemeenten, vastgesteld en geprioriteerd wat de opgaven zijn van Veiligheidsregio Limburg-Noord om de komende vier jaren door te groeien naar de veiligste en gezondste regio. 2020 is het eerste begrotingsjaar van de nieuwe beleidsperiode.

Integraliteit
Gezondheid en veiligheid gaan meer en meer hand in hand bij risico’s. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd, en ontwikkelingen in onze huidige samenleving duwen de veiligheidsregio steeds meer naar een integrale benadering van vraagstukken. Diezelfde complexiteit is ook zichtbaar bij de voorbereiding op incidenten en crises. Integrale benadering van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde, vraagt doorontwikkeling van de crisisbeheersing. De afdeling Crisisbeheersing werkt met een budget van € 6.219.000,-

Gezondheid
We gaan aan de slag om gezondheidsachterstanden in onze regio in te lopen door nog meer in te zetten op het verbeteren van de gezondheid van laag opgeleiden. Behalve in het domein van de zorg liggen er kansen voor oplossingen in opvoeding, onderwijs, werk en sociale cohesie. Nadruk leggen we op het voorkomen van ziekte door preventieve jeugdgezondheidszorg. De GGD gaat in 2020 met een bedrag van € 23.310.000,- aan de slag.

Paraatheid
Paraatheid van de brandweer heeft hoogste prioriteit. Op verschillende plaatsen in onze regio hebben we steeds meer moeite om, vooral overdag, paraat te zijn. Met extra middelen trekken we meer beroepspersoneel aan om het vrijwillige deel van de organisatie met name overdag te ondersteunen. Hiervoor is een extra bedrag van € 1.520.000,- nodig. De totale brandweerzorg kost € 37.015.000,-.

Begroting
De totale begroting van de veiligheidsregio bedraagt € 66.544.000,- De gemeenten dragen hieraan € 55.870.000,- bij. In de illustratie staat een beknopt overzicht van de begroting van Veiligheidsregio Limburg-Noord inclusief de belangrijkste kengetallen per taakveld.

Delen