Positief besluit over komst Risk Factory

  • Venlo
  • 18 mei 2018

Vrijdag 18 mei heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord ingestemd met de komst van de Risk Factory naar Noord- en Midden-Limburg. Het belevingscentrum over risico’s en gevaren op het gebied van gezondheid en veiligheid voor basisschoolleerlingen en senioren wordt gevestigd in de oude brandweerkazerne aan de Nijmeegseweg in Venlo.

De Risk Factory is een belevingscentrum waar op een realistische manier diverse risicoscenario’s op het gebied van gezondheid en veiligheid beleefd kunnen worden. Door ervaring op te doen met zaken als onder andere brandveiligheid, cyberpesten, verkeersveiligheid, crisissituaties, gezondheid en 112-bellen, krijgen basisschoolleerlingen en senioren een groter veiligheids- en gezondheidsbewustzijn én concrete handelingsmogelijkheden om met deze potentiële risico’s om te gaan. De voorbereiding op een bezoek aan de Risk Factory begint voor basisschoolleerlingen al in de klas, waar ze aan de hand van een ‘game’ kennis maken met de scenario’s die ze tijdens het bezoek gaan beleven.

Burgemeester Monique de Boer (gemeente Roerdalen): “Streven naar gezondheid en veiligheid is voor iedereen belangrijk. De Risk Factory gaat onze inwoners daarbij helpen. Door scenario’s zelf te beleven, leren ze omgaan met mogelijke risico’s. Hierdoor neemt de weerbaarheid en de zelfredzaamheid toe.”

Samen effectiever
Om de Risk Factory te realiseren hebben Veiligheidsregio Limburg-Noord, diverse schoolbesturen, provincie Limburg, het district Limburg van de Nationale Politie, Vincent van Gogh Venray en gemeenten de afgelopen periode de handen ineengeslagen. Daarnaast wordt samengewerkt met Veiligheidsregio Twente, waar al een Risk Factory staat. Directeur Jac Rooijmans van Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg: “Mooi om te zien dat verschillende partners de handen ineenslaan om preventieve aanpak van risico’s en gevaren, naar een hoger niveau te tillen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Door onze krachten te bundelen, maken we onze regio gezonder en veiliger.” 

Realisatie en kosten
Nu het algemeen bestuur heeft ingestemd met de komst van de Risk Factory kan gewerkt gaan worden aan de daadwerkelijke realisatie. Verwachting is dat de eerste basisschoolleerlingen begin 2019 de risicoscenario’s kunnen beleven. Daarna zullen ook senioren en mogelijk in de toekomst ook andere doelgroepen een bezoek kunnen brengen aan de Risk Factory.

Adjunct directeur Ruud Verwiel: “Wij  zijn de tweede veiligheidsregio in Nederland die met dit innovatieve concept aan de slag gaat. Belangrijk is daarbij dat dit de burger geen cent extra gaat kosten, door een andere inzet van preventieve middelen en op langere termijn een besparing op de gezondheidszorg en kosten voor bestrijding incidenten.”

Delen