KBO en Brandweer werken samen aan een brandveilige woonomgeving

  • Venlo
  • 15 februari 2018

Senioren zijn vaak betrokken bij brand in de woning. Daarom slaan Brandweer Zuid-Limburg, Brandweer Limburg-Noord en Seniorenvereniging KBO Limburg de handen ineen voor een brandveilige woonomgeving voor senioren in Limburg. Zij starten hiervoor een tweejarig voorlichtingstraject waarbij aan alle 134 lokale KBO-afdelingen voorlichtingsmiddagen over brandveilig gedrag worden aangeboden.

Op dinsdag 20 februari is de aftrap van deze samenwerking. Brandweer Zuid-Limburg, Brandweer Limburg-Noord en de Seniorenvereniging KBO Limburg tekenen dan een samenwerkingsconvenant met als gemeenschappelijk doel de senioren in Limburg te helpen aan een brandveilige woonomgeving en de bewustwording en zelfredzaamheid daaromtrent te vergroten.

Senioren vaker betrokken bij brand
Brand is soms dichterbij dan we denken en kan een verschrikkelijke uitwerking hebben. In bijna 2/3e van de gevallen is menselijk handelen de oorzaak. Gelukkig is brand vaak wel te voorkomen. Senioren zijn een belangrijke risicogroep wat betreft brandveiligheid. Nederland vergrijst en senioren wonen steeds langer thuis. Zij zijn vaker betrokken bij brand in de woning dan andere leeftijdsgroepen en het aantal slachtoffers zal naar verwachting in de toekomst toenemen.

Samenwerking voor brandveilig gedrag
Brandveiligheid is echter geen thema dat leeft onder Limburgse senioren. Dit bleek uit eerder onderzoek van beide Limburgse brandweerregio’s en Seniorenvereniging KBO Limburg. De resultaten van het onderzoek hebben waardevolle inzichten opgeleverd over brand(on)veilig gedrag van senioren en vormden aanleiding om de bestaande voorlichtingsprogramma’s aan te passen en te intensiveren. Hiervoor gaan de genoemde organisaties een samenwerkingsverband aan.

Voorlichtingsmiddagen voor alle KBO-afdelingen
In het kader van dit project worden aan alle 134 lokale Limburgse KBO-afdelingen interactieve voorlichtingsmiddagen aangeboden. Voorlichters gaan samen met senioren op zoek naar de meest voorkomende brandoorzaken in huis en zetten hen aan het denken over hoe ze dit kunnen voorkomen en/of tijdig signaleren. Van garage tot zolder worden er handreikingen geboden om het huis brandveilig in te richten. Ook is er aandacht voor wat ze het beste kunnen doen als ze moeten vluchten voor brand.

Delen