Op stage bij de volwassen brandweer

  • Venlo
  • 31 oktober 2017

‘Ik kijk positief terug op mijn stageperiode. Ik heb veel geleerd door de actiepunten die zijn opgesteld. Ik zou het iedereen aanbevelen. Dit is een goede manier om kennis te maken met het brandweervak en de collega’s.’ Youp Geraedts, lid van jeugdbrandweer Venlo, is enthousiast over zijn stage bij brandweerpost Venlo.

Limburg-Noord startte dit jaar met stages voor de leden van de drie jeugdbrandweerkorpsen. Zo krijgt de jeugdbrandweer kans om beter aan te sluiten op de brandweerorganisatie.

Doorstroming

Jordy Engelen, leider jeugdbrandweer post Venlo vertelt: ‘Uit ervaring blijkt dat veel jeugdleden graag doorstromen naar de ‘volwassen’ brandweer. Jeugdleden krijgen altijd al een soortgelijke oefenavond als de vrijwilligers aangeboden. Voor zover mogelijk worden dezelfde procedures en vaardigheden aangeleerd. Voor de jeugdleden hield de brandweer op bij de oefenavonden. Dat is jammer, want de brandweer is veel meer dan brandbestrijding. Daarom bieden we sinds dit jaar de jeugdleden een stageplaats aan bij hun lokale brandweerpost.’

Youp: ‘Ik had een aantal actiepunten waaraan ik werkte tijdens mijn stage. Zo had ik last van hoogtevrees en was ik erg verlegen en terughoudend. Dit heb ik samen met mijn begeleider Jordy meerdere keren besproken. Dat vond ik erg prettig en deze gesprekken hebben mij goed geholpen. Zo ben ik een aantal keer op een trapladder de hoogte in gegaan onder leiding van vrijwilligers van de post. En ben ik wat vrijer geworden bij de groep.’

Motiveren

Jeugdleden in de leeftijd van 16 tot 18 jaar kunnen stage lopen. Ze maken kennis met de taken van de brandweer en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Daarnaast leren zij de cultuur en mensen binnen hun eigen post kennen. ‘Wij hopen de jeugdleden zo extra te motiveren om bij de brandweer aan het werk te gaan als beroeps of vrijwilliger. Door de stage kunnen ze op hun 18e een weloverwogen keuze maken’, licht Jordy toe.

Win-win

Een stage van een jeugdlid levert ook een aantal voordelen voor de posten op. Niet alleen het jeugdlid weet beter waar hij of zij voor kiest, maar ook de post zelf heeft met een stage de kans om een eventuele toekomstige vrijwilliger beter te leren kennen. In een tijd waar iedereen druk is en het vinden van brandweervrijwilligers moeilijk is, kunnen de leden van jeugdbrandweer een steentje bijdragen. Tijdens de oefenavonden kunnen ze bijvoorbeeld helpen bij het uitzetten van een oefening.

Verschillend

Jordy vertelt verder: ‘Geen enkele post binnen onze veiligheidsregio is hetzelfde. Dit maakt dan ook dat de stages van jeugdleden er allemaal anders uitzien. Dit stemmen we af met een jeugdleider, postcommandant en het jeugdlid. Zo worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe vaak een jeugdlid aanwezig is, wat hij of zij gaat doen en welke ontwikkelpunten een jeugdlid heeft. Hij of zij is er tenslotte om te leren. Uitgangspunt is dat de stage géén garantie is voor doorstroming, maar wel tot een van de mogelijkheden behoort.’

Gedeelde passie

De ervaring en kennis die de jeugdleden tijdens hun stage opdoen, kunnen ze toepassen op de oefenavonden van de jeugdbrandweer maar het kan hen ook helpen bij een eventuele opleiding tot manschap. Brandweer Limburg-Noord is in gesprek met het IFV om de mogelijkheden voor een verkorte manschap A opleiding te onderzoeken. Ook voor de collega’s op de post is leuk om met de jeugdleden te werken. De gedeelde passie zorgt voor enthousiasme en binding.


Dit artikel verscheen eerder in de Brandweerkrant van Nederland

De jeugd heeft de toekomst

Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud? Dan kun je bij de Jeugdbrandweer. Je krijgt les in bijna alles wat met de brandweer te maken heeft en je kunt meedoen aan wedstrijden. Op dit moment zijn er 150 jeugdbrandweerkorpsen in Nederland.

Delen