Senioren praten te weinig over brandveiligheid

  • venlo
  • 13 juni 2017

Uit onderzoek blijkt dat senioren vaker betrokken zijn bij brand in hun woning en daarbij ook nog eens kwetsbaar zijn. Aanleiding voor de teams Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord en Brandweer Zuid-Limburg om te onderzoeken hoe brand(on)veilig senioren zich gedragen en wat hiervan de belangrijkste oorzaken zijn. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat senioren bijna niet over brandveiligheid en brandveiligheidsmaatregelen praten met anderen en daardoor brandveilig gedrag niet van elkaar overnemen.  

Senioren zijn een belangrijke risicogroep wat betreft brandveiligheid. Nederland vergrijst en senioren wonen steeds langer zelfstandig thuis. Uit onderzoek blijkt dat zij vaker slachtoffer zijn van brand in de woning dan andere leeftijdsgroepen en dat het aantal slachtoffers naar verwachting in de toekomst gaat toenemen. Daarom is het belangrijk om juist bij deze groep te onderzoeken hoe zij omgaan met brandveiligheid en wat de achterliggende reden van hun gedrag is. Mede door de ondersteuning van de Seniorenvereniging KBO Limburg hebben ruim 2.400 senioren in Limburg hebben mee gedaan aan het onderzoek.

Maandag 12 juni hebben burgemeester de Boer van Roerdalen, burgemeester Cox van Sittard-Geleen en Hans Hollanders (directeur van Seniorenvereniging KBO Limburg) het onderzoeksrapport uit handen van de onderzoekers van de teams Brandveilig Leven ontvangen.

Burgemeester Cox: “Limburg vergrijst. Senioren wonen steeds langer zelfstandig thuis. Een veilige woonomgeving is belangrijk. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we hen hierop beter voorbereiden, zodat zij minder kwetsbaar worden. De resultaten zijn een goede basis om het gesprek aan te gaan met organisatie zoals de KBO, woningcoöperaties en welzijnsinstellingen.

Burgemeester De Boer vult aan: “Het is belangrijk dat dit rapport snel wordt uitgerold over de Veiligheidsregio’s in heel Nederland. Wij spreken ook de verzekeraars aan op hun verantwoordelijkheid. Het voorzieningennetwerk rond senioren, zoals de woningcorporaties, kan bijvoorbeeld een grote rol spelen bij aanpassingen die nodig zijn, zoals het aantal stopcontacten in seniorenwoningen”.


V.l.n.r.: Kim Waelen, burgemeester Cox, burgemeester De Boer, Hans Hollanders en Nick Boersma
Fotograaf: Ruud Snijders


Delen