Samenwerking tussen Brandweer Limburg-Noord en Tzorg

  • Venlo
  • 03 oktober 2017

Tzorg en Brandweer Limburg-Noord gaan samenwerken om de brandveiligheid voor cliënten en medewerkers van Tzorg te verhogen. Dit draagt bij aan een veilige(re) woon- en werkomgeving. Hiervoor hebben zij op 3 oktober 2017 een samenwerkingsconvenant op het gebied van brandpreventie ondertekend.

Veiligheidsbijeenkomsten

Om cliënten bewust te maken van brandveiligheid, kunnen zij in de veiligheidsweek (1e week van oktober) deelnemen aan veiligheidsbijeenkomsten in de regio. Deze worden verzorgd door Brandweer Limburg-Noord. Hierin worden verschillende brandveiligheidsthema’s op het gebied van voorkomen van brand, signaleren van brand en handelen bij brand besproken. Daarnaast schenkt Tzorg aandacht aan brandveiligheid in haar magazine “Thuis”  en verschillende sociale media.   

Ambassadeurs Brandveilig Leven
Ook leidt Brandweer Limburg-Noord werknemers van Tzorg op tot Ambassadeur Brandveilig Leven. Inmiddels heeft Brandweer Limburg-Noord al zo’n 90 medewerkers van Tzorg getraind om gericht  brandonveilige situaties te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken bij de cliënten thuis. Ook de overige 700 medewerkers krijgen een training Brandveilig Leven aangeboden.

René Akkermans (manager Operatie bij Tzorg): “Tzorg staat voor het verhogen van zelfredzaamheid van ouderen zodat ze langer thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Onze samenwerking met Brandweer Limburg-Noord sluit daar perfect op aan. Ik ben er trots op dat zoveel collega’s zich inzetten voor een brandveiligere leefomgeving voor onze cliënten.”

Roger  Knorr (manager Risicobeheersing, Brandweer Limburg-Noord): “Uit deze samenwerking glanst  een mooi voorbeeld van zelfredzaamheid. Wij zijn overtuigd dat deze aanpak meer brandveiligheid gaat opleven. Het is fantastisch dat Tzorg als partnerorganisatie haar rol in brandveiligheid neemt.”

Zelfredzaam
Menselijk gedrag speelt een belangrijke rol in het voorkomen van brand. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat senioren vaker betrokken zijn bij brand in de woonomgeving dan mensen jonger dan 65 jaar, maar ook dat ze daarbij een zeer kwetsbare groep blijken te zijn. Verminderde zelfredzaamheid is één van de risicofactoren voor fatale en niet-fatale verwondingen bij een woningbrand.

Delen