Belevingsonderzoek Brandweer

  • Limburg-Noord
  • 17 oktober 2017

UITKOMSTEN BELEVINGSONDERZOEK BRANDWEER

In juni is, in opdracht van het Veiligheidsberaad, een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van repressieve brandweermensen over ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Hiervoor is aan alle brandweermensen in Nederland gevraagd een vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan zijn nu bekend. 

Totstandkoming onderzoek

Vakbonden, vakvereniging en Veiligheidsberaad van burgemeesters hebben samen opgetrokken bij dit onafhankelijke onderzoek. Dat is zeer waardevol. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan thema’s zoals betrokkenheid, regelruimte, verhouding medewerkers en leiding en ervaringen met uitruk op maat. Op de website van Brandweer Nederland staat de landelijke rapportage. “Maar liefst 92% van onze collega’s zegt er trots op te zijn om brandweerman of –vrouw te zijn. Dat is hartverwarmend”, volgens Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland”.

 Resultaten van Brandweer Limburg-Noord

Bij Brandweer Limburg-Noord is aan 900 brandweermensen gevraagd de enquête in te vullen. Uiteindelijk heeft 23% van het personeel hier gehoor aan gegeven. De rapportage van Brandweer Limburg-Noord is te hier te lezen. De resultaten komen grotendeels overeen met de landelijke cijfers.

Wat onder andere uit de cijfers blijkt, is dat veel brandweermensen steeds minder het gevoel hebben dat de brandweer ‘een familie’ is. Bovendien vinden zij dat de afstand tussen management en werkvloer groot is. Ook geven brandweermensen aan dat ze minder dingen zelf kunnen regelen. In Limburg-Noord zijn de ervaringen met het uitrukken met snelle interventievoertuigen positief.

Het merendeel van het brandweerpersoneel geeft aan dat de betrokkenheid bij het werk en de organisatie groot is. Brandweermensen vinden het werk plezierig en belangrijk en krijgen veel waardering van vrienden en familie. Vooral de verbondenheid met de eigen post is groot. De meesten erkennen dat het lastig is om nieuwe vrijwilligers binnen te halen en vinden dat de organisatie daar meer aan kan doen.

In gesprek

Kevin Wolters (manager afdeling incidentbestrijding) geeft aan: “De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen op de brandweer af gekomen. Er is geregionaliseerd en er is bezuinigd. De betrokkenheid van onze brandweermensen bij hun werk is nog steeds erg groot. Ze komen graag naar hun werk. Dat doet me goed. Er zijn echter ook aanknopingspunten voor verbetering, daarover ga ik graag met OR en medewerkers in gesprek.”

 

Delen