Specialist Werving Vrijwilligers 0,2 fte

Om de paraatheid van de brandweer te verbeteren zoeken wij met ingang van 1 januari 2020 voor de afdeling Preparatie een Specialist Werving Vrijwilligers.

De band tussen het bedrijfsleven en de (vrijwillige) brandweer gaat al ver terug. De een kan immers niet zonder de ander. Het onderhouden van goede relaties met bedrijven en instellingen is daarom belangrijk voor de brandweer. Dat kan alleen als je elkaar ontmoet en met elkaar in gesprek gaat. Brandweer Limburg-Noord is hiervoor op zoek naar een enthousiaste Specialist Werving Vrijwilligers die de brandweer vertegenwoordiging verzorgt en ondersteunt  bij bedrijven, overkoepelende organisaties, brancheverenigingen en netwerken binnen de gemeenten van onze regio. Veel daadwerkelijke contacten en uitvoering van (wervings-)activiteiten vinden vooral decentraal plaats door de teamleiders, postcommandanten en in sommige gemeenten zelfs bestuurders. Er is immers vaak sprake van lokaal maatwerk.

Er is echter wel regie nodig, er moet een strategie worden uitgestippeld en bepaald en resultaten moeten periodiek worden gerapporteerd. Bovenlokale bijeenkomsten en beurzen moeten worden bezocht en de brandweer moet hier een gezicht krijgen. De Specialist Werving Vrijwilligers heeft hierin een brede rol.

Ook is er - naast de lokale werving – behoefte aan bredere initiatieven, denk bijvoorbeeld aan werving gericht op doelgroepen . Maar ook het initiëren van onderzoeken, bijvoorbeeld hoe we een betere weerspiegeling van de samenleving kunnen  realiseren in de vertegenwoordiging binnen de brandweer en het meten van de effectiviteit van de diverse manieren van werving.

De Specialist Werving Vrijwilligers is gepositioneerd binnen brandweerzorg bij de afdeling preparatie. Hij/zij heeft nauwe contacten met Incidentbestrijding, met personeelszaken, communicatie en de onderzoekers binnen de brandweer.

Inhoud van de functie:

 • Je organiseert bovenlokale werving van brandweervrijwilligers;
 • Je ondersteunt lokale werving door teamleiders en (vrijwillige) posten;
 • Je bouwt- en onderhoudt een extern netwerk van overkoepelende  branche organisaties en bedrijven en gemeentelijke sleutelfiguren;
 • Je bouwt- en onderhoudt een intern netwerk met posten, (midden)kader, personeelszaken, communicatie en onderzoekers;
 • Je ontwikkelt en implementeert doelgroepenbeleid;
 • Je ontwikkelt  kaders en structuur voor de werving van vrijwilligers binnen de gehele regio;
 • Je ontwikkelt  beschikbare wervingskanalen, -materialen  en producten, gericht op synergievoordelen door centrale afstemming en coördinatie, waarbij ruimte blijft  voor lokaal maatwerk;
 • Je bewaakt, borgt en toetst voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de regionale werving  en  rapporteert aan het MT brandweer.

Wat wij vragen:

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau niveau;
 • Je beschikt over extra deskundigheid op het gebied van werving;
 • Je hebt sterke affiniteit met de vrijwillige brandweer en bent bij voorkeur zelf ook repressief inzetbaar als manschap  of bevelvoerder;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als op schrift;
 • Je hebt van nature een klantgerichte en flexibele houding;
 • Je ziet kansen en denkt in oplossingen;
 • Je zoekt samenwerking en verbinding
 • Je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers.

Naast bovenstaande punten zijn we op zoek naar een collega die in zijn werk wordt ervaren als een vakkundige, plezierige medewerker die goed in teams kan werken met passie voor het brandweervak.

Wat wij bieden:
Een boeiende en afwisselende functie in een uitdagende organisatie. Het betreft 0,2 FTE en de functie is indicatief gewaardeerd op salarisschaal 9 van de CAR–UWO (max. € 3.968,-- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salaristabel 1 januari 2020). Inschaling vindt mogelijk plaats in een aanloopschaal (salarisschaal 8), dit is afhankelijk van opleiding en werkervaring. De feitelijk waardering en definitieve inschaling volgt in een later stadium.

Tevens is sprake van interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder een vrij besteedbaar persoonlijk budget, genaamd het Individueel Keuzebudget (IKB).

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt de aanstelling na een jaar omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Interesse?
Ben jij die Specialist Werving Vrijwilligers waar wij naar zoeken? Solliciteer dan via deze link. De eerste gesprekken vinden plaats 4 november 2019.  Een tweede gesprek en assessment kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie over de wervingsprocedure kun je inwinnen via personeelenorganisatie@vrln.nl. Meer informatie over de functie-inhoud kun je opvragen bij Twan Jacobs, Afdelingshoofd Preparatie, telefoonnummer 088-1190550.

 

Delen