Regisseur crisisbeheersing

Voorbereid zijn op incidenten en crises vraagt in de huidige samenleving om een integrale benadering op het gebied van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde. De VRLN verlegt de focus van de klassieke rampenbestrijding naar crisisbeheersing en steekt in op continuïteit en herstel van de samenleving tijdens en na incidenten. 
Wij vragen een netwerker pur sang. Hij/zij is in staat over de kolomgrenzen van de geneeskundige keten heen te kijken en verschillende of tegenstrijdige belangen af te wegen. Hij/zij weet partners te verbinden en steeds de samenwerking op te zoeken. Zowel landelijke richtlijnen als behoeften en signalen vanuit de ketensamenwerking in de regio, weet hij/zij te vertalen in beleid en in adviezen aan de directie. Deze functionaris is proactief ingesteld en legt omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit aan de dag.

Het betreft een structurele fulltime functie. Bij goed functioneren na één jaar  behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. Inzet vindt plaats binnen het werkgebied van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Meer info

Limburg-Noord
Nijmeegseweg 42
5916 PT Venlo
077-3598777

Delen