Manager crisis- en risicobeheersing

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een jonge organisatie, groeiend vanuit een wet- en regelgeving (2010). Ons doel is een efficiënte en hoogwaardige organisatie te creëren van brandweerzorg, geneeskundige zorg en hulpverlening en rampenbestrijding, vanuit één regionaal bestuurlijke regie. De organisatie fungeert als samenwerkende partij van én voor de 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord, bestaande uit ongeveer 515.000 inwoners.

De VRLN is werkgever voor bijna 600 medewerkers in vaste dienst, zij zijn voornamelijk actief binnen de GGD, crisis- en risicobeheersing en de Brandweer. Daarnaast zijn er vooral binnen de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief.  Een breed scala aan vakgebieden bevindt zich binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord,  wat garant staat voor een levendig, inspirerend en uitdagend werkveld! Binnen de VRLN wordt gewerkt met kerncompetenties; voor iedere functie geldt dat kandidaten flexibel, klantgericht en professioneel zijn en goed kunnen samenwerken.

De organisatie ontwikkelt zich momenteel nog volop. Ons doel:  in 2025 de gezondste en veiligste regio zijn! De afdelingen crisis- en risicobeheersing leveren producten en diensten die bijdragen aan het voorkomen, reduceren en beheersen van risico’s op gebied van openbare veiligheid. Wij adviseren de gemeenten bij de uitvoering van hun toezichts- en handhavingstaken. Tevens leveren onze activiteiten informatie op die gebruikt wordt bij de voorbereiding van incidentbestrijding. Het onderdeel crisisbeheersing zorgt in een breed perspectief voor de voorbereiding van de inzet van de crisisbeheersingsorganisatie in een steeds veranderende omgeving. Deze afdeling, tevens thuisbasis van de meldkamer en de GHOR, legt hierin o.a. de verbinding met partners als gemeenten, politie, zorgketenpartners, defensie, water-partners en andere vitale partners.

De afdelingen crisis- en risicobeheersing zoeken een

Manager crisis- en risicobeheersing, 1,0 fte

Profielschets

Je bent  een teamplayer, gericht op samenwerking met in- en externe partijen. Je  wilt bijdragen aan  de concernsturing vanuit de collectieve ambitie om de veiligste en gezondste veiligheidsregio te zijn in 2025. Daarbij ben je vaardig  om te opereren in een bestuurlijk/politiek krachtenveld. Competenties als  relativeringsvermogen en overtuigingskracht zijn een vereiste. Kortom, we zijn op zoek naar een verbinder die innovatief is met  aantoonbare leiderschapskwaliteiten. Je bent in staat om  in de  domeinen crisis- en risicobeheersing, die sterk in beweging zijn, concrete doelen en resultaten neer te zetten.

Je hebt ten aanzien van de medewerkers  oog voor talent- en teamontwikkeling, waarbij  je de ervaring en kracht van het individu alsook van het team goed weet te benutten.

Speerpunten

De afdelingen crisis- en risicobeheersing  zien zich de komende tijd geplaatst voor enkele grote opgaven. Voor de manager zijn de speerpunten voor de komende periode:

 • Doorontwikkeling van crisisbeheersing:
 • Samenwerking met Zuid-Limburg binnen het beleidsveld crisisbeheersing optimaal faciliteren;
 • Het beleidsplan crisisbeheersing opvolgen met concrete doelstellingen;
 • De visie op crisisbeheersing vertalen naar een nieuw operationeel kader (crisisplan);
 • Het strategisch adviseren van de betrokken bestuurlijk portefeuillehouders.
 • Doorontwikkeling van de Meldkamer inhoudende o.m:
  - uitbouwen van de samenwerking met de landelijke meldkamer;
  - uitkristalliseren van de rol en positionering van de calamiteitencoördinator in relatie tot de crisisbeheersing;
 • Doorontwikkelen van risicobeheersing, o.a. in het kader van de Omgevingswet;
 • Het ontwikkelen van een veiligheidsinformatieknooppunt in samenwerking met de zuidelijke regio’s, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de organisatie;
 • Samen met de directeur publieke zorg, vormgeven aan de opgeschaalde zorg van de publieke gezondheid.

Kerntaken

 • Integraal management van de afdelingen crisis- en risicobeheersing;
 • Draagt bij aan de concernsturing o.a. in de rol van programmamanager informatie en technologie;
 • Is mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen;
 • Is mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie;
 • Is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de meldkamer in het licht van de Landelijke meldingskamerorganisatie;
 • Is verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de vertaling hiervan in gevolgen voor de inrichting van risicobeheersing;
 • Is mede verantwoordelijk voor het initiëren van strategisch beleid en het vertalen hiervan naar tactisch/operationeel niveau;
 • Integraal adviseren over en ontwikkelen van integraal beleid t.a.v. strategische en bestuurlijke aangelegenheden op het gebied van risico- en crisisbeheersing;
 • Zorgdragen voor de integrale en multidisciplinaire voorbereiding op ramp- en crisissituaties;
 • Initiëren, in stand houden en uitbreiden van structurele samenwerkingsverbanden met (regionale) organisaties/partijen;
 • Optreden als operationeel leider in crisissituaties.

  Wat wij vragen

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar managementervaring en ervaring met lijnverantwoordelijkheid voor directe medewerkers;
 • Bij voorkeur operationele ervaring in een crisisorganisatie;
 • Kennis van en inzicht in organisatieontwikkelingsprocessen en functionele en organisatorische verhoudingen;
 • Proactieve houding, analytisch en organisatorisch sterk;
 • Affiniteit met informatietechnologie;
 • Creatief, klant- en resultaatgericht;
 • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden.

Wat wij bieden

Een boeiende functie in een levendige en uitdagende organisatie. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie van 36 uur per week voor de duur van een jaar. De functie is gewaardeerd conform schaal 14 van de CAR/UWO, max. € 6.574,-- bruto per maand gebaseerd op een fulltime aanstelling (norm 1 januari 2018). Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt  inschaling plaats. Tevens is sprake van interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder per 1 januari 2017 een vrij besteedbaar persoonlijk budget, genaamd het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit persoonlijk budget geeft meer flexibiliteit en maatwerkmogelijkheden.

Interesse?

Ben jij die manager crisis- en risicobeheersing waar wij naar zoeken?  Zorg dan dat uiterlijk 5 april 2019 je motivatiebrief en CV in ons bezit zijn. Klik op https://www.vrln.nl/vacatures om te reageren.

Selectie zal plaatsvinden via briefselectie en gesprekken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 17 april 2019 in Venlo/Blerick.

Meer informatie over de wervingsprocedure kun je inwinnen via personeelenorganisatie@vrln.nl en over de functie-inhoud bij Jac Rooijmans, directeur Veiligheidsregio Limburg- Noord,  088-1190221.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

Delen