OMS

Keuze OMS-leverancier
Met ingang van 1 januari 2019 mogen meerdere OMS-leveranciers datatransmissie van brandmeldingen van wettelijk vereiste brandbeveiligingsinstallaties (o.a. brandmeld- en automatische blusinstallaties) naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord verzorgen. Dit om marktwerking te bevorderen en abonnees op het openbaar meldsysteem (OMS) een keuze te bieden.

Leveranciers
De GMK maakt al gebruik van de OMS-leveranciers Bosch en Siemens. Andere OMS-leveranciers die zich willen aanbieden als OMS-dienstverlener voor OMS-abonnees kunnen contact opnemen met de meldkamer. Dit kan via telefoonnummer 088-1688588 (Beheer Meldkamer). Voordat een OMS-leverancier zijn dienstverlening binnen de regio Limburg-Noord kan aanbieden moet aangetoond zijn dat hij voldoet aan de vigerende prestatie-eisen. Met het ondertekenen van een conformiteitverklaring garandeert een OMS-leverancier de minimale prestatie-eisen voor hun OMS-dienstverlening. Veiligheidsregio Limburg-Noord ziet periodiek toe op de prestaties van een OMS-leverancier.

Wat betekent dit voor de OMS-abonnee?
Bent u een nieuwe abonnee dan kiest u een OMS-leverancier die de datatransmissie tussen uw brandveiligheidsinstallatie(s) en de GMK mag verzorgen. De OMS-leverancier meldt u dan als OMS-abonnee aan bij de GMK. De leverancier draagt zorg voor de verdere afhandeling en totstandkoming van de gewenste verbinding met de meldkamer.
Ook als bestaande OMS-abonnee heeft u de mogelijk een nieuwe leverancier te kiezen. Dit hoeft echter niet.

Aanvullende informatie
Op deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot deze transitie OMS.

Relevante documenten:  zoals informatie voor OMS-leveranciers, conformiteitslijst, aansluitvoorwaarden, aanmeldformulier en aansluitovereenkomst kunt u binnenkort via deze website downloaden.

 

Delen