Vacature: Water Ongevallen Coördinator

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft ingestemd met de inrichting van een organisatie voor waterongevallenbestrijding, verdeeld over drie brandweerposten in de regio Kennemerland. De bestrijding van waterongevallen is integraal gepositioneerd. Dit betekent dat op basis van een risicoprofiel de taken grijpredding, oppervlakteredding, duiken en de preparatie en nazorg van de waterongevallenbestrijding op elkaar dienen aan te sluiten. 

Het bestrijden van waterongevallen en in het bijzonder het verrichten van duikarbeid geldt als arbeid met een verhoogd risico. Om de veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting van de werknemer en derden te garanderen zijn er strikte wettelijke eisen gesteld aan de uitvoering van de duikarbeid. 

Het management van de brandweer Kennemerland heeft opdracht gegeven tot een programma Duiken. Het programma heeft tot doel om de drie posten met duikspecialisme op een uitwisselbaar en gelijkwaardig kwalitatief niveau te brengen. Het programma Duiken is op hoofdlijnen uitgewerkt en dient verder te worden geïmplementeerd en geborgd. Het is tijd voor de volgende fase waarin de teamcoach een spilfunctie heeft. 

Jouw werkzaamheden 

 • Het coördineren van de organisatie van de waterongevallenbestrijding in Kennemerland, het duiken en de preparatie en nazorg hiervan en het afstemmen met uitvoerende posten en ondersteunende teams op dit vakgebied; 
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waterongevallenbestrijding en je geeft vorm aan een kwaliteitssysteem en prestatie-indicatoren;
 • Je bewaakt een uniforme uitvoering van de wet- en regelgeving, de brancherichtlijn, de leidraden en de werkinstructies op het gebied van waterongevallenbestrijding; je levert een bijdrage aan het opstellen, bewaken en controleren van planvorming, procedures en instructies en ziet toe op de juiste uitvoering; 
 • Samen met de teams van vakbekwaamheid draag je zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van vakbekwaamheidsprogramma’s en de toetsing van de medewerkers; 
 • Je draagt bij aan de verwerving en beheer van materieel, materialen en apparatuur. 
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan duikteams, duikinstructeurs, ploegchefs, clustermanagers en teammanagers. 
 • Je neemt deel aan interregionale en landelijke overleggen, bijeenkomsten en vakgroepen. 
 • Op termijn zullen er mogelijk – in dezelfde rol - andere projecten worden toegevoegd aan de functie. 

Positionering van de functie

De functie is ondergebracht bij de Staf Repressie. De functie is een combi-functie. Dit betekent dat je repressief ingezet wordt. In het eerste jaar van de functie ligt het accent op de implementatie en borging van het programma duiken en is de functionaris vrijgesteld van de combitaak. 

Na dit jaar zal bezien worden of deze vrijstelling verlengd wordt. Mensen die geen repressieve achtergrond hebben worden nadrukkelijk wél uitgenodigd te reageren. Verdere bespreking omtrent invulling van de combitaak is mogelijk. 

Het generieke profiel van de functie wordt op een later moment vastgesteld. 

Ons aanbod

Een dynamische functie met volop uitdagingen in een veranderende organisatie met enthousiaste en gedreven medewerkers. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.121,00 (schaal 10 trede 11) bij een aanstelling van 36 uur. Het salaris wordt aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuze Budget.

Wij vragen

 • Je beschikt over HBO/HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je bent goed in staat om vanuit natuurlijk gezag en invloed, de principes van situationeel leiderschap toe te passen, in zowel de koude als de warme organisatie, en toont eigenaarschap;
 • Je hebt ervaring als adviseur in veranderingsprocessen en hebt ervaring met de implementatie van nieuw beleid/regelgeving;
 • Tot slot beschik je over goede communicatieve, sociale vaardigheden en heb je beleidsmatig inzicht. Kerncompetenties voor deze functie zijn: regisseren, coachen, luisteren, communiceren, omgevingsbewustzijn, organisatiebewustzijn en resultaatgerichtheid.

Brandweer Kennemerland heeft de wens om meer divers georganiseerd te zijn. Wij nodigen daarom vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond nadrukkelijk uit om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid geldt een voorkeursbeleid. 

Solliciteren

Enthousiast geworden? Mail je motivatiebrief en CV vóór 9 maart naar vacatures@vrk.nl. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Stok van den Burg, via 06-10660504. 

Selectieprocedure

Een competentieprofielanalyse bij een extern bureau en het inwinnen van referenties bij de huidig leidinggevende(n) zijn onderdeel van deze procedure.

Kennemerland
Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
023-5159500

Delen