Open dagen

Elk jaar laten de brandweermensen graag zien wat het werk van de hulpverleners allemaal omvat. Het werk varieert van brandbestrijding, technische hulpverlening bij bijvoorbeeld ongevallen op de weg tot preventie taken. Hiervoor organiseren verschillende posten van Brandweer Kennemerland open dagen.

Wat is er te zien?
Rondom en in de brandweerkazerne staan brandweervoertuigen opgesteld. Je kunt bijvoorbeeld tankautospuiten, een autoladder en een regionaal hulpverleningsvoertuig bekijken. 
Er worden demonstraties gehouden van bijvoorbeeld ‘vlam in de pan’. Je ziet dan wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn als het blussen niet op een juiste manier wordt gedaan. 
Demonstraties van hulpverlening bij brand en hulpverlening bij ongeval met beknelling. De hulpverlening wordt hierbij stap voor stap uitgelegd.