Onderzoek naar mogelijkheden nieuwe brandweerpost Bennebroek

  • Bennebroek
  • 18 januari 2019

Het college van Bloemendaal heeft op 8 januari 2019 besloten de raad te vragen om in te stemmen met een onderzoek naar de haalbaarheid voor een nieuwe brandweerpost aan de Wilhelminalaan in Bennebroek.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de uitruktijd bij een incident zo kort mogelijk moet blijven.

In het voorstel staat ook dat de gemeente alle belanghebbenden betrekt bij de keuze voor een locatie. De gemeente gaat deze opdracht samen met de Brandweer Kennemerland uitvoeren, zodra het voorstel is goedgekeurd door de raad.

Het college en de Brandweer willen het aantal ongelukken door brand laag houden. Uit de cijfers blijkt dat de brandweerpost in Bennebroek de kans op ongelukken in Bloemendaal en de regio helpt verkleinen. De aanrijtijden in de avond, nacht en in het weekend blijven hiermee kort. 

Mijlpalen

  • De raad bespreekt het concept-voorstel naar verwachting in maart 2019
  • Halverwege 2019 verwacht het college een projectplan
  • Na de zomer 2019 start de participatie.
  • Een besluit over eventuele bouw van een nieuwe brandweerpost zou eind 2019 kunnen vallen

Brandweerpost Bennebroek

Delen