Brandweer Kennemerland en Brandweer Tata Steel scherpen afspraken aan omtrent brand en calamiteiten

  • kennemerland
  • 14 februari 2019

Vorige week is het nieuwe convenant brandweerzorg ondertekend door brandweer Kennemerland en brandweer Tata Steel.

Hiermee is de samenwerking tussen beide korpsen opnieuw bevestigd en zijn de afspraken geactualiseerd. Alle afspraken zijn tegen het licht gehouden en zo nodig aangepast naar de wijze waarop we nu met elkaar samenwerken. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking, vóór en tijdens incidenten. Bijvoorbeeld over het gebruik van dezelfde communicatieapparatuur, het delen van informatie en het gezamenlijk oefenen.

Delen