Aantal brandweervrijwilligers in Kennemerland stabiel

  • Haarlem
  • 15 juni 2017

Het CBS heeft cijfers bekend gemaakt over de ontwikkeling van het aantal brandweervrijwilligers in Nederland. Uit dat onderzoek komt naar voren dat in de regio Kennemerland het aantal vrijwilligers met 6,4 % zou zijn afgenomen. Het feitelijk aantal vrijwilligers is echter gelijk gebleven.

De daling wordt verklaard door de telmethode. CBS telt alleen de ‘pure’ vrijwilliger. Dus een beroepsbrandweerman die tevens vrijwilliger (dubbelfunctie) is, telt niet mee als vrijwilliger. Kennemerland heeft 300 brandweervrijwilligers. Van die 300 zijn er 20 tevens als beroepsbrandweer in dienst. Het niet meerekenen van deze collega’s verklaart  6% van de daling. Het overige percentage komt doordat nog niet alle aangemelde en opgegeven vrijwilligers zijn gestart met hun opleiding (ca. 0,4%).

Ondank het stabiele aantal brandweervrijwilligers zijn we altijd op zoek naar nieuwe collega’s.
Ben je geïnteresseerd, neem contact met ons op of stap de kazerne binnen.

Lees hier meer over werken als vrijwilliger bij Kennemerland.

Delen