Zandvoort

De jeugdbrandweer van post Zandvoort is in 2018 opgericht en bestaat dus nog geen jaar. Met een aantal enthousiaste jeugdleiders (allemaal werkzaam binnen de brandweer) leren wij jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar de basisprincipes van het brandweer vak, om zo bij gebleken geschiktheid te kunnen doorstromen naar de "grote brandweer".

Op de oefenavonden leren de jeugdleden van alles, van het slangen gooien tot het veilig blussen van een gesimuleerde brand. Ook worden er theorie lessen gegeven om goed voorbereid te zijn voor de jaarlijkse toetsen. Bij de Jeugdbrandweer zijn er twee diploma's te behalen, het junioren diploma en het aspiraten diploma. Al met al een leerzame en gezellige hobby!

De jeugdbrandweer van post Zandvoort oefent elke vrijdagavond. Wij hebben als uitgangspunt om 18:50 compleet te zijn, om zo om 19:00 te starten met de oefeningen, al dan niet op locatie. De oefenavond eindigt rond 20:30. Een paar keer per jaar komen wij op wisselende tijden bijeen om naar andere jeugdposten of locaties te gaan.

Meer weten?
Neem dan contact op met de de heer A. Hoogeveen (Jeugdcoördinator) 

Aanmelden?
Vul dan dit formulier in: Aanmeldformulier Jeugdbrandweer Kennemerland.

Delen