Heemskerk

Eind 1996 is in Heemskerk de Jeugdbrandweer opgericht. Per seizoen zijn er gemiddeld 12 jeugdleden die onder leiding van ca. 4 jeugdleiders (vrijwilligers Brandweer Post Heemskerk) worden opgeleid tot manschap.

Er wordt op de volgende avond geoefend:

  • Donderdagavond, buiten de schoolvakanties, van 19.00-21.00 uur in de maanden september tot juli ieder jaar.

Naast de gebruikelijke theorie wordt er veel aan praktijkhandelingen gedaan van korte oefeningen tot volledige inzetjes. De inzetjes worden zowel met lage druk als met hoge druk gedaan. Dit wordt gedaan met een eigen Jeugdbrandweer voertuig type MSA. Daarnaast mag met medewerking van de Brandweer Post Heemskerk gebruik gemaakt worden van een volwaardige tankautospuit. Uiteraard als deze niet is ingezet voor een uitruk.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over de Jeugdbrandweer Post Heemskerk?
Neem contact op met John de Groot via Jeugdbrandweerheemskerk@gmail.com of vul het Inschrijfformulier Jeugdbrandweer Kennemerland en mail deze naar jeugdbrandweerheemskerk@gmail.com.

Delen