Nieuwe methode

De overheid is niet in de gelegenheid continu te waken over de brandveiligheid van ieder gebouw. Om als ondernemer/gebruiker eenvoudig zelf een controle op brandveiligheid uit te voeren heeft brandweer Kennemerland een digitale checklist/vragenlijst ontwikkeld. Zo kun je een controle uitvoeren op het moment dat het je uitkomt: de zogenaamde zelfcontrole.

In elk gebouw zijn maatregelen getroffen om de brandveiligheid te waarborgen voor de aanwezigen. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat brand in een vroeg stadium wordt ontdekt en dat de aanwezigen makkelijker kunnen vluchten. De maatregelen zijn er om slachtoffers bij brand te voorkomen.

Tijdens de dagelijkse bezigheden wil de zorg voor brandveiligheid nog wel eens aan onze aandacht ontsnappen. Het is echter voor de eigen veiligheid en dat van een ander, dat je je als gebruiker van een gebouw houdt  aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Delen