Hoe werkt het

Per e-mail krijg je een link naar een persoonlijke, afgeschermde digitale vragenlijst. Die vul je in. Dat kan op een pc, een tablet of een smartphone. Het invullen duurt tussen de tien minuten en maximaal één uur. Dit is afhankelijk van de grootte van je gebouw en de hoeveelheid installaties. Wij gaan er vanuit dat je relevante documenten over onderhoud van installaties bij de hand hebt. Je kunt tussentijds stoppen met de controle en op een later moment doorgaan binnen de genoemde termijn van veertien dagen.

Als je de vragenlijst hebt verzonden, krijgt de brandweer inzicht in de resultaten. Afhankelijk van deze resultaten voert de brandweer controles uit. Zo kan het zijn dat je de brandweer langere tijd niet op bezoek krijgt. Maar ook dat de brandweer bij je een steekproefcontrole uitvoert. Nadat je op verzenden hebt gedrukt krijg je een bevestiging via de e-mail en een afschrift van de door jouw ingevulde resultaten.

Eerste keer 

De eerste keer krijg je alle vragen in de lijst te zien. Je kunt aangeven dat een onderwerp op je gebouw niet van toepassing is. De brandweer maakt voor de volgende keer gebruik van de door jouw gegeven antwoorden. Zo wordt de lijst voor jou de volgende keer waarschijnlijk korter.

Wie vult de vragenlijst in? 

Bij voorkeur zijn er in een gebouw twee vaste personen verantwoordelijk voor het periodiek invullen van de checklist/vragenlijst. Zij zijn hiermee ook verantwoordelijk om de brandveiligheid te waarborgen van alle aanwezigen. Soms kan iemand die ook een rol heeft als bedrijfshulpverlener in het gebouw deze taak op zich nemen.

Wat heb je nodig? 

Je kunt de checklist/vragenlijst invullen op een PC, tablet of smartphone. Afhankelijk van wat voor jou prettig werkt. Het is belangrijk dat je van de brandveiligheidsinstallaties (zoals blusmiddelen en noodverlichting etc.) de juiste onderhoudsgegevens bij de hand hebt. Aan het eind van de vragenlijst wordt gevraagd om foto's van bepaalde documenten in te voegen.

Meer dan één gebouw

Het kan zijn dat je meer dan één gebouw in beheer hebt. Bijvoorbeeld als er meer gebouwen op één complex of inrichting staan. Misschien heb je het beheer over een winkelketen. In dat geval vul je voor elke omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding een aparte vragenlijst in. In de praktijk betekent dit voor elk gebouw een eigen vragenlijst. Uiteraard alleen voor de gebouwen in de Veiligheidsregio Kennemerland.

Omgevingsvergunning of gebruiksmelding? 

Door de overheid is een vangnet ontwikkeld voor gebouwen met een verhoogd risico (dit is onder andere bij aanwezigheid van meer dan 50 personen tegelijk of als aan meer dan 10 personen nacht- of  dagverblijf wordt geboden). Als het gebruik van een gebouw extra risico's met zich meebrengt, moet de gebruiker een gebruiksmelding indienen of in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik.

Wanneer er veranderingen aan en/of in het gebouw hebben plaatsgevonden of wanneer het gebruik van het gebouw veranderd is, dient er een nieuwe vergunning aangevraagd te worden of melding gedaan te worden.

Delen