Beleidsdocumenten

Brandweer Kennemerland is onderdeel van Veiligheidsregio Kennemerland. Het bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland is verantwoordelijk voor het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 

Regionaal repressief Dekkingsplan
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft het Regionaal repressief Dekkingsplan 2017-2018 op 13 februari 2017 officieel vastgesteld. Het regionaal repressief dekkingsplan beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Kennemerland kan voldoen aan de opkomsttijden, de operationele prestaties voor de basisbrandweerzorg, zoals die zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. De operationele prestaties van de basisbrandweerzorg, de bestaande praktijk binnen Kennemerland, heeft nu met de komst van de Wvr een formele status gekregen.

Deelplannen
Het Dekkingsplan Brandweer Kennemerland bevat tien deelplannen. Elke gemeente heeft een eigen deelplan.

  1. Beverwijk
  2. Bloemendaal
  3. Haarlem
  4. Haarlemmermeer
  5. Heemskerk
  6. Heemstede
  7. Spaarnwoude en Haarlemmerliede
  8. Velsen
  9. Uitgeest
  10. Zandvoort

(brand)Veiligheid
De basis brandweerzorg is meer dan alleen snelle opkomsttijden. Het is een integrale aanpak van alle aspecten die te maken hebben met brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan proactie (vergunningen), brandpreventie (voorlichting), snellere ontdekking van de brand (rookmelders) en zelfredzaamheid van burgers(vluchtplan) en bedrijven (bedrijfshulpverlening).

Brandveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van bestuurders, brandweer en burgers.

Meer informatie
Voor informatie kun je je richten tot brandweer Kennemerland via info@brandweerkennemerland.nl.
Zie ook het rapport RemBrand (Veiligheidsraad) en het onderzoeksrapport Ter Plaatse (TNO) of www.rijksoverheid.nl.

Wij gebruiken cookies